Catehism Mărturii Meditaţii

Şarpele din grădina Edenului pândeşte azi din sticla de alcool

ARMELE PE CARE LE FOLOSEŞTE DIAVOLUL( II )

Biblia ne spune că, oarecând, şarpele diavol a înşelat pe strămoşii noştri cu un măr şi cu acest măr i-a atras în moarte trupească şi sufletească. Azi se pare că şarpele diavol a aflat un altfel de „măr“ cu care înşeală pe oameni şi-i atrage la moarte şi pieire. Acest „măr“ e sticla cu băutură. Diavolul pune şi această patimă în faţa omului, cu un măr mic: cu un păhărel de băutură. Patima beţiei se începe cu un măr, cu cel dintâi pahar şi sfârşeşte cu pieirea trupească şi sufletească. Mărul cu care a ispitit diavolul pe Adam şi Eva se pare că în zilele noastre e păhărelul cu alcool.

     Şarpele din grădina Edenului pândeşte azi din  sticla de alcool. De aici îşi îmbie „mărul“. Vai

de cei ce se lasă înşelaţi!

     Mărul cel din rai a fost un izvor de nesfârşite răutăţi trupeşti şi sufleteşti pentru neamul omenesc. Aşa-i şi sticla cu băutură, un  izvor de ră-utăţi: sudalme, bătăi, omoruri, desfrânări etc… Mărul cel din  rai li s-a părut lui Adam şi Eva frumos la vedere şi dulce la gustare, dar pe urmă amare au fost roadele lui. Aşa-i şi băutura, precum zice Sf. Scriptură: „Nu te uita la vin cum este el de roşu, cum scânteiază în cupă şi cum alunecă pe gât, căci la urmă el ca un şarpe muşcă şi ca o viperă împroaşcă venin! Dacă ochii tăi vor privi la femei străine şi gura ta va grăi lucruri meşteşugite, vei fi ca unul care stă culcat în mijlocul mării, ca unul  care a adormit pe vârful unui catarg…“ (Pildele lui Solomon 23, 31–34).

     Din sticla de alcool, şarpele-diavol muşcă de moarte trupul şi sufletul omului. Cu ajutorul alcoolului, şarpele-diavol bea vlaga cea trupească şi sufletească a omului.

     Fugiţi de alcool, ca de şarpele ce muşcă de moarte!

va urma

IOSIF TRIFA – Preot

Lasă un răspuns