Mărturii Meditaţii

Satana cu o cunună de douăsprezece zodii pe cap

„…noi am fost făcuţi liberi de Creator şi suntem stăpânii faptelor noastre. Dacă facem toate din cauza mişcării stelelor… nu am dobândit nici virtute, nici viciu (şi) nu suntem vrednici nici de laude, nici de pedepse. Dumnezeu va fi nedrept dacă dă unora bunătăţi, iar altora necazuri (şi) nu va cârmui şi nici nu va purta grijă de făpturile Sale…“ (După Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, cap. VIII).

Credinţa că aştrii conduc destinele oamenilor este în totală contradicţie cu Creştinismul. O dovadă că Biserica s-a preocupat de timpuriu de această problemă, dându-şi seama de pericolul pe care îl reprezintă şi încercând să îl combată este citatul de mai sus, aparţinând Sfântului Ioan Damaschin şi scris în secolul VII după Hristos. Iată că Sfinţii Părinţi au abordat în scrierile lor nu doar doctrine înalte, ci şi situaţii ce se întâlnesc în viaţa de zi cu zi. Şi cât de actuală este această provocare, în limbaj modern, a horoscopului!

Horoscopul pretinde că profeţeşte ce va face şi ce i se va întâmpla unei persoane în timpul unei zile, sau săptămâni, sau într-o altă perioadă de timp. Toate acestea, doar prin citirea şi interpretarea poziţiei şi mişcării corpurilor cereşti, ce ar avea influenţă asupra destinului acelei persoane.

Aşa cum ne arată şi Sf. Ioan Damaschin, dacă stelele ar determina mersul vieţii noastre, libertatea, cu care Dumnezeu ne-a înzestrat când ne-a creat, ar fi încălcată; nu noi am fi răspunzători de faptele noastre, ci stelele şi, prin urmare, nu ni s-ar cuveni nici o pedeapsă sau răsplată pentru ceea ce facem, Dumnezeu fiind nedrept să ni le aplice. În plus, s-ar ajunge a se crede că Însuşi Creatorul ar fi lipsit de putere şi supus creaţiei Sale, neputând-o controla. Însă tocmai Dumnezeu este Stăpânul stelelor şi nicidecum invers, cum o dovedeşte şi faptul că El le foloseşte, uneori, doar ca semne ale unor evenimente viitoare.

Naşterea Domnului a avut loc atunci, pentru că El a vrut-o, şi nu steaua magilor a determinat venirea lui Hristos pe lume!

E clar deci că horoscoapele sunt unelte ale Satanei, cu care încearcă să ne amăgească şi să ne afunde în păcat, oferindu-ne o falsă preştiinţă şi făcându-ne dependenţi de ele, închinători la idoli. Astăzi, mulţi oameni se lasă păcăliţi de aceste horoscoape, fiind asaltaţi din toate părţile şi inevitabil obligaţi să le asculte la radio sau să le citească prin ziare ori reviste. Nici televizorul nu este mai bun; cu asta începe programul, cu asta se termină.

Trebuie, aşadar, să ne ferim atât pe noi, cât şi pe toţi fraţii noştri să nu cădem în cursa celui rău. Iar pe cei care cred în horoscoape să-i salvăm cât mai e timp. Şi să le spunem tuturor acestora că există un singur Stăpân, Domnul Iisus Hristos, şi doar El are putere asupra vieţii noastre.

Slăvit să fie Domnul!

Cris GRECUL – Arad

Lasă un răspuns