Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Scapă-ţi viaţa

Scapă-ţi viaţa

Scapă-ţi viaţa

Este, într-adevăr, uimitor progresul ce l-a realizat omenirea în urma intensei activităţi raţionale ce a desfăşurat-o în ultima vreme, activitate ce a dus la ultimele descoperiri ştiinţifice, ce sunt astăzi obiectul atâtor discuţii.

Multe au fost, desigur, problemele ce au preocupat minţile oamenilor de ştiinţă şi multe au fost cele rezolvate de creierul lor, dar atunci când a fost vorba de a explica enigmaticul fenomen „viaţa“, toate încercările lor au rămas fără rezultat.

S-au întrebat oamenii „ce este viaţa?“, dar tot ei au fost aceia care şi-au dat seama de zădărnicia întrebării lor şi au renunţat pentru totdeauna de a mai găsi răspunsul pe care, cu toate încercările lor, nu l-ar fi găsit niciodată!

Deşi necunoscută încă, viaţa a fost şi va rămâne şi pe mai departe bunul cel mai de preţ şi unica valoare reală a personalităţii noastre.

Oare ţine omul la ceva mai mult decât la viaţă? Nu!
Fără îndoială că nu! Chiar de-ar fi să-şi cerşească zilnic bucata de pâine sau de mămăligă cu care să-şi potolească foamea, chiar de-ar trăi în cea mai neagră mizerie, omul nu renunţă la viaţă, ci se cramponează de ea cu disperare şi n-ar primi, în schimbul ei, nici toate comorile pământului!

Prietene, nu-i aşa că şi tu îţi iubeşti viaţa? Ştiu că o preţuieşti mult dar, ştii tu că dacă păcatul domneşte în viaţa ta, ea se va sfârşi pentru totdeauna, odată cu nimicirea lutului din care ai fost creat?
Nu observi că sub imboldul firii tale, alergi în goană nebună spre prăpastia nimicirii, ce se deschide înaintea ta?
Bagă de seamă că firea ta păcătoasă te nenoroceşte!
Ea este aceea ce-ţi tăvăleşte viaţa în noroiul pasiunilor, în toate murdăriile acestei lumi şi, în urma acestui fapt, viaţa ta mânjită nu mai poate aştepta decât teribila plată: moartea, care nu va întârzia să vină să pună capăt unei vieţi pătate.

De câte ori n-ai încercat tu, prin voinţa ta, să ajungi la o moralitate pe care sufletul tău într-adevăr o doreşte cu sinceritate, dar, cu toate încercările tale disperate, n-ai reuşit şi păcatul a continuat să-şi bată joc de viaţa ta?

Vrei şi pe mai departe să continui cu aceste încercări ce se vor nărui cu siguranţă şi nu-ţi vor aduce decât dezamăgire?

Prietene, astăzi, până mai ai încă vreme, scapă-ţi viaţa!
Dar nu mai încerca prin puterile tale, ci aleargă la Domnul Iisus, căci numai El poate să te elibereze de sub tirania firii păcătoase şi să te îmbrace în „haina vieţii“, pe care ţi-a câştigat-o cu un preţ nespus de mare! El este Cel ce te poate împăca cu sfinţenia lui Dumnezeu, spălând cu sângele Lui sfânt tot trecutul vieţii tale murdare.

Opreşte-te din alergarea ce te duce spre pierzare! Nu te mai juca cu păcatul, ca nu cumva mâine moartea, bătându-ţi la uşă, să te găsească nepregătit! Îţi dai seama ce-ar însemna pentru tine moartea, dacă te-ar surprinde în starea de păcat în care te găseşti acum?

Bagă bine de seamă, prietene! Tu eşti poate mai aproape ca niciodată de prăpastia ce aşteaptă să te înghită şi să-ţi nimicească pentru totdeauna… viaţa!

Nu te înspăimânţi? Nu te cutremuri, gândindu-te că o noapte fără de sfârşit îţi va învălui viaţa ce ţi-ai terfelit-o în murdăriile unei lumi lipsite de idealuri şi condusă numai de fapte şi patimi ce o târăsc cu repeziciune spre tragicul sfârşit, nimicirea?

Ştiu că îţi preţuieşti mult viaţa, dar adevărul e că tu ţi-o vei pierde pentru totdeauna, dacă rămâi şi pe mai departe
robul firii tale păcătoase!

Cum crezi că sfinţenia lui Dumnezeu ar putea tolera o viaţă ca a ta, pângărită în toate murdăriile şi în toate gunoaiele acestei lumi stricate?

Cum?! Crezi că o viaţă murdară ca a ta ar putea fi încadrată în armonioasa realitate a sfinţeniei de dincolo de mormânt?

Nu!… nicidecum, nu!
Scrumul unei vieţi terfelite în toate gunoaiele acestei lumi nu va avea loc în Împărăţia sfinţeniei lui Dumnezeu.

Fr. Ioan Marini

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *