Traian Dorz

Scoală-te, luminează-te!

Isaia 60, 1

Oricine se scoală, acela se ridică, înălţându-se spre lumină. Dar omul, cu cât se scoală mai repede, cu atât se luminează mai mult. Oricine porneşte, tot ajunge odată. Numai că, cu cât porneşte mai devreme, merge mai frumos şi ajunge mai liniştit.

Oricine începe, tot isprăveşte odată. Numai că, cu cât isprăveşte mai din timp, lucrează mai chibzuit şi sfârşeşte mai rodnic.

Dumnezeu doreşte ca noi să ne sculăm de tineri spre lumina trăirii Lui.

Ne îndeamnă să începem hotărâţi şi să pornim plini de credinţă, fiindcă acela care ascultă şi împlineşte astfel voia Sa nu numai că se luminează cel mai adânc, dar şi devine cel mai înalt luminos.

Tu, suflete tânăr, care încă n-ai fost tăvălit în adâncimile stricăciunii, scoa­lă-te şi luminează-te – ce drum trebuie să apuci ca să ajungi fericit şi tu şi ai tăi. Şi în viaţa asta, şi în cea veşnică.

Luminează-te deplin asupra tuturor căilor tale, ca nu cumva să te pomeneşti bâjbâind şi orbecăind în vreuna, poate chiar în cea mai însemnată.

Ca să te luminezi trebuie să ieşi la lumină, să vii la soare. Lumina adevărată este numai Hristos şi numai călăuzirea Lui. Numai în lumina Lui vezi luminos şi vezi clar, vezi sănătos, vezi realitatea, vezi adevărul. Şi vezi în toate direcţiile.

Fără Hristos, cazi în falsele călăuziri, în amăgirea luminilor rătăcitoare care duc la zăpăceală, la nebunie şi la pierzare.

De aceea, tinere, luminează-te! Scoală-te şi vino la Soare. Soarele îţi va da lumină şi sănătate, voioşie şi claritate, vigoare şi lărgime.

Hristos te va lumina şi te va face lumină. Vino şi tu, oricare ai fi, care trăieşti în întunericul păcatelor, al deziluziilor, al falsităţilor şi al necredinţei!

Scoală-te şi vino şi vei fi luminat de Hristos. Iar dacă ai venit, rămâi în Lumină. Şi umblă în Lumină. Şi rodeşte în Lumină… Şi vei deveni şi tu luminos, ca parte din El.

Slavă Ţie, Iisuse Doamne, Lumină veşnică, negrăită şi strălucită!

Slavă Ţie, Care ne-ai trezit, ne-ai ascultat şi ne-ai pornit spre Tine! Slavă Ţie, Care ne-ai scos de sub puterea întunericului şi ne-ai înflăcărat pentru izbânda luminii! Te rugăm, fă-ne să ascultăm tot mai grabnic ori de câte ori ne chemi. Să Te iubim tot mai mult şi să Te arătăm tot mai bine. Spre slava Ta, spre izbânda inspiraţiei Tale. Şi spre cea mai frumoasă mântuire a noastră. Amin.

Traian Dorz

Lasă un răspuns