Meditaţii

Sculați-vă și binecuvântați

Neemia 9, 5

Nu vom înceta niciodată să spunem adevărul acesta: Câtă vreme în mijlocul unui popor se mai găsesc o parte de suflete credincioase care se roagă lui Dumnezeu și țin legătura cu El prin ascultarea împlinitoare a voii Sale, această rămășiță binecuvântată de credincioși este mijlocul binecuvântat pentru care Dumnezeu are milă de întregul Lui popor. Oricât de mari ar fi greșelile acelui popor și ale conducătorilor lui, pentru rugăciunile celor buni, Dumnezeu nu-Și depărtează bunătatea Sa de la toți. Ci o reînnoiește iarăși din mila și ajutorul Său. Poporul Israel de aceea a fost binecuvântat de Domnul, fiindcă niciodată, oricât de căzut și depărtat a fost el de Dumnezeu, n-a pierit de tot din mijlocul lui sămânța adevăraților închinători credincioși. Prin aceștia Dumnezeu Și i-a apropiat iarăși pe toți și i-a ridicat iarăși pe toți. Nu rare au fost vremile când împotriva acestor binefăcători de cel mai mare folos pentru poporul lor s-au pornit cu toții ca împotriva celor mai mari răufăcători ai societății. Și pe mulți i-au ucis și i-au prigonit. Știm cum i-a mustrat Mântuitorul, osândindu-i de vărsarea sângelui nevinovat și sfânt al acelora (Luca 11, 47-51). Dar sămânța cea bună, sămânța aceasta sfântă, n-a pierit cu totul niciodată din mijlocul poporului. Iar această rămășiță a fost mereu salvarea tuturor celorlalți. Din pricina lor, Dumnezeu Se îndura de popor din nou, fiindcă ei erau conștiința națiunii lor care nu-i lăsa în pace să piară în păcatele în care zăceau. Ci le strigau mereu Cuvântul lui Dumnezeu: Sculați-vă și binecuvântați pe Domnul vostru… Frații mei, să facem și noi la fel. Din dragoste de Dumnezeul nostru și din dragoste de poporul nostru, să nu tăcem! Să strigăm mereu la semenii noștri, la consătenii și concetățenii noștri, până se vor trezi și ei să-L binecuvânteze pe Dumnezeu. Ca și Dumnezeu să binecuvânteze tot mai mult poporul nostru și pe conducătorii lui.

Dumnezeul nostru cel plin de bunătate, fii binecuvântat! Te rugăm mereu și mereu pentru poporul și pentru patria noastră, să Te înduri să le dăruiești binecuvântarea Ta cerească. Nu ne lăsa, Doamne, fără o sămânță curată, fără o conștiință curată, fără o parte curată din noi și dintre noi, care să ne aducă mereu aminte de voia Ta. Și să ne trezească le rugăciune, la cântare și la slujire pentru lauda Numelui Tău cel Sfânt. Amin.

Traian Dorz – Hristos, Pîinea noastră zilnică.

1 Comment

Lasă un răspuns