Meditaţii

Semnul că este dat cuiva Duhul Sfânt

Aţi auzit că s-a spus: fiecare lucru are un duh şi fiecare trimis are un duh.

Dincolo de scris sau de cuvânt, dincolo de lucrare sau de om, – există un duh, şi acesta este cel ce face tot ce se face. Omul e numai unealta.

Există oştiri de duhuri rele. Şi oştiri de duhuri bune. Duhuri în slujba lui Dumnezeu, sau duhuri în slujba diavolului, lucrând ori pentru mântuirea oamenilor, ori pentru pierzarea lor.

Pentru adevăr sau pentru minciună. Pentru bine sau pentru rău. Şi fiecare dintre noi, ajunge rob al unui duh, în slujba căruia se lasă. Şi în măsura în care se lasă prin voinţa sa proprie stăpânit de el,
– se face părtaş lucrării acelui duh.

Nimeni nu poate spune: Hristos este Domnul, decât dacă este stăpânit de Duhul Sfânt (1 Cor. 12, 3). Şi cu cât se predă mai deplin în stăpânirea Sfântului Duh, cu atâta omul spune mai mult şi mai frumos, mai convins şi mai puternic, că Iisus Hristos este Domnul.

Nimeni nu poate să spună: Iisus este anatema: sau este rai, – şi nu este iad; sau: nu este Dumnezeu, sau nu a fost Hristos, – decât prin duhul cel rău.

Şi cu cât cineva va fi robit mai mult de duhul rău, cu atât mai mult sărmanul om, va zice şi va face mai mult răul acesta.

Voi toţi cei care vreţi să aflaţi adevărul despre un duh, priviţi roadele care rămân acolo unde lucrează el. Priviţi sub frunzele holdelor frumoase spuse de om, priviţi sub poleiala înfăţişării de afară a omului, şi veţi vedea mereu roadele duhului său.

De sub masca văzută, priviţi ca să vedeţi faţa adevărată a omului şi atunci veţi cunoaşte desluşit, dacă trebuie să primiţi sau să respingeţi duhul care vine prin acel om.

Semnul că este dat cuiva Duhul Sfânt, este acesta: dacă Iisus este proslăvit prin el.

Până cineva nu proslăveşte şi până nu înalţă pe Hristos prin cuvântul şi faptele sale – el nu poate să aibă Duhul Sfânt.

Cine are Duhul Sfânt, acela nu face altceva decât proslăveşte pe Iisus, nu numai prin cuvintele lui sau prin scrisul său nu numai prin cântările şi prin rugăciunile sale – ci mai ales prin viaţa zilnică şi faptele sale zilnice smerite şi adânci, făcând ca Lucrarea Domnului să crească şi în număr şi în unitate şi în binefaceri, acolo unde lucrează el.

O, Duhule Sfinte ajută-ne la aceasta. Amin

Traian Dorz, din “Calea Bunului Urmaş”

4 Comments

 • Petru Giurgi 17 ianuarie 2014

  „Nimeni nu poate sã spunã: Iisus este anatema: sau este rãu, – şi nu este iad; sau: nu este Dumnezeu, sau nu a fost Hristos, – decât prin duhul cel rãu.” (… Iisus este anatema: sau este RAI – şi nu este iad…) Iertare!

 • Petru Giurgi 17 ianuarie 2014

  Ce cutremurător spune acest adevăr şi poezia fratelui Traian „O, om!”… „Ai spus o vorbă…”, „scrii un cuvânt…”, „arăţi o cale…”, „cânţi o cântare…” TOATE vor rodi „SĂMÂNŢA PUSĂ-N EA”!…

 • Petru Giurgi 17 ianuarie 2014

  Ce cutremurător spune acest adevăr şi poezia fratelui Traian „O, om!”… „Ai spus o vorbă…”, „scrii un cuvânt…”, „arăţi o cale…”, „cânţi o cântare…” TOATE vor rodi „SĂMÂNŢA PUSĂ-N EA”!…
  Dacă am gândi adânc la acest adevăr, ne-am deschide gura cu mai multă greutate, iar ascultând la cel ce vorbeşte, am avea grijă, ca albina: să culegem nectarul (când este!…) şi nu… pelinul!, otrăvindu-ne singuri, conştient sau nu!
  Câtă înţelepciune nativă au avut înaintaşii noştri, chiar dacă printre ei au fost mulţi oameni simpli, dar care au avut Duhul Sfânt! (De ce oare trebuie să suspinăm mereu cu fratele Traian: „… Dar oamenii cereşti S-AU DUS – şi parcă pe vecie / cu cât întrebi mai mult DE EI, tot mai puţin SE ŞTIE!…”??? Poate că ar trebui să strigăm: „Alarmă gradul 0!”…

 • Catrina 29 mai 2015

  Să ne rugăm bunului Dumnezeu să ne de-a Duhul Sfânt.Amin.Doamne ajută-ne.

Lasă un răspuns