Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sf. prooroc Ilie și proorocii mincinoși

Sf. prooroc Ilie și proorocii mincinoși

Sf. prooroc Ilie și proorocii mincinoși

Istoria biblică este generoasă cu multe fapte din viaţa Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, povestite cu lux de amănunte, tocmai pentru măreţia acestor minuni săvârşite în numele Dumnezeului celui Viu. Cea mai cunoscută dintre ele este aceea când, după seceta de trei ani şi jumătate, Sf. Ilie a poruncit o confruntare directă, în numele Domnului, cu regele idolatru şi proorocii săi. În urma arătării adevăratului Dumnezeu, Care a pogorât foc din cer asupra jertfelnicului ridicat de marele Prooroc „şi a mistuit arderea de tot şi lemnele, şi pietrele, şi ţărâna şi a mistuit şi toată apa care era în şanţ” (III Rg 18, 38), a poruncit poporului să-i prindă pe cei patru sute cincizeci de prooroci ai lui Baal şi pe cei patru sute de prooroci ai Aşerei, pe care, după cei i-au prins pe toţi, „s-a dus Ilie la pârâul Chişonului şi i-a junghiat acolo” (III Rg 18, 40).

Şi în zilele noastre, în viaţa de credinţă, soarta proorocului mincinos trebuie să fie, la modul duhovnicesc, aceea a proorocilor lui Baal şi ai Aşerei. Tot cel ce învaţă altfel decât dreapta învăţătură a Bisericii, trebuie să fie „prins”, adică dat pe faţă întregului popor, şi învăţătura lui ucisă din minte şi din conştiinţă –, astfel încât, în mijlocul poporului să răsune un singur adevăr, o singură sentinţă: „Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu!” (III Rg 18, 39), adică să triumfe Adevărul.

Dar adevărul nu este deplin dacă nu va fi însoţit şi de viaţă curată. Sf. Prooroc Ilie nu a coborât foc din cer având numai credinţa cea adevărată, ci şi pentru că a avut viaţa predată în întregime Domnului. El s-a rugat Domnului cu foc, cu focul dragostei – Auzi-mă, Doamne, auzi-mă acum cu foc (v. 36) –, iar Dumnezeu i-a răspuns potrivit cererii sale. O învăţătură dreaptă presupune deci o viaţă îndreptată după Legea Domnului: „Să ne străduim să punem în sufletele noastre învăţăturile cele sănătoase şi, o dată cu asta, să ducem şi viaţă curată, pentru ca şi viaţa să dea mărturie de dogmele noastre, dar şi dogmele să ne arate viaţa vrednică de credinţă. Nu avem nici un folos dacă dogmele ne sunt drepte, dar viaţa stricată; şi iarăşi, nici nu putem câştiga ceva de folos pentru mântuirea noastră dacă avem viaţa curată, dar nu ţinem seamă de dogme” (Sf. Ioan Gură de Aur, Scrieri, Partea întâi, Omilii la Facere (I), în PSB 21, EIBMBOR, Bucureşti, 1987, pg. 154). Cât de clar este Sfântul Ioan Gură de Aur în privinţa învăţăturii şi a împlinirii acesteia!

Prin cele două rubrici ale sale extrase din învăţătorii credinţei, Foaia «Iisus Biruitorul» se înscrie pe linia apărării dreptei învăţături şi a feririi de proorocii mincinoşi. Alături de mentorul şi înaintaşul său – Părintele Iosif Trifa –, fratele Traian Dorz este cât se poate de limpede în învăţătura sa cu privire la adevărul divin. Scrierile sale sunt pline de dreptarul învăţăturii sănătoase… Un singur exemplu care se referă la proorocii mincinoşi va fi edificator pentru subiectul de faţă: „Urmăreşte îndeaproape şi tu în primul rând învăţătura celui ce vine să-ţi propovăduiască ţie ceva. Să nu te înşele nici purtarea lui, nici talentul lui, nici chiar îndelunga lui răbdare sau dragostea lui. Ci fii cu toată băgarea de seamă la învăţătura lui.
Cum te învaţă el cu privire la Sfânta Treime, la Biserică, la Maica Domnului, la Tainele Sfinte şi la toate celelalte adevăruri de temelie ale dreptei învăţături. Te învaţă el potrivit Sfintei Scripturi şi Sfinţilor Părinţi şi Părintelui familiei tale duhovniceşti, sau nu? Dacă te învaţă aşa, atunci primeşte-l şi-l ascultă. Dacă nu te învaţă aşa, atunci nici să nu-l primeşti în casa ta, nici să nu-l cauţi în casa lui. Nici să nu-i zici bun-venit, nici să nu-i urezi spor la lucru. Ci să te depărtezi de la el şi să-l îndepărtezi de la tine, până când nu te otrăveşte învăţătura lui şi până nu te face această învăţătură nelegiuită să-ţi părăseşti credinţa ta, să-ţi dezbini adunarea ta şi să-ţi pierzi mântuirea ta şi a altora” (Hristos – puterea apostoliei, vol. 2, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2000, pg. 248).

Şi Sfântul Ioan Gură de Aur şi înaintaşii Oastei Domnului sunt la fel de categorici şi de clari cu privire la proorocii mincinoşi, la fel cum a fost şi Sf. Ilie faţă de proorocii idolatri. Fie, dar, ca marele Prooroc să ne fie tuturor un permanent sfătuitor întru cele ale credinţei şi împlinirii ei!

Aurel MATEI

în săptămânalul duhovnicesc ”Iisus Biruitorul”
Anul XXV, nr. 29 (953) 14-20 IULIE 2014

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *