Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Sfântul Simeon Noul Teolog – Să alergăm cei credincioşi cu vigoare, să ne grăbim cei leneşi, cu silinţă!

Sfântul Simeon Noul Teolog – Să alergăm cei credincioşi cu vigoare, să ne grăbim cei leneşi, cu silinţă!

Sfântul Simeon Noul Teolog – Să alergăm cei credincioşi cu vigoare, să ne grăbim cei leneşi, cu silinţă!

Dar adunaţi-vă, o, copii, dar veniţi, o, femei!

Alergaţi, o, părinţi, înainte de a veni sfârşitul şi jeliţi cu mine, plângeţi toţi, căci după ce, mici fiind, am primit în botez, copii fiind, pe Dumnezeu, mai bine zis ne-am făcut fii ai lui Dumnezeu, păcătuind am fost aruncaţi îndată afară din casa lui David şi am pătimit-o aceasta cu nesimţire, să alergăm iarăşi spre ea prin pocăinţă. Căci nu vă înşelaţi: cei scoşi de acolo nu pot intra înăuntru altfel, nici nu pot vedea tainele ce s-au săvârşit în ea şi se săvârşesc şi acum şi în veacuri nesfârşite în Hristosul şi Dumnezeul meu, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, acum şi în veci. Amin.

Să alergăm cei credincioşi cu vigoare, să ne grăbim cei leneşi, cu silinţă! Să ne trezim cei somnoroşi, ca să apucăm Iubirea, sau mai bine zis să ne facem părtaşi de Ea. Şi aşa să ne mutăm de la cele de aici, ca să ne înfăţişăm împreună cu Ea Creatorului şi Stăpânului, ieşiţi împreună cu Ea în afara celor văzute. Căci, altfel, vom fi părăsiţi ca făpturi în cele văzute şi create, în foc şi în tartar şi în chinuri înfricoşătoare, ca unii aflaţi fără Ea, înţeleg fără Iubire. Şi dacă e cu putinţă o mântuire fără Ea, cum va fi aceasta, Hristoase al meu? Nicidecum. Căci de ne despărţim de lumină, cum vom scăpa de întuneric? De ne lipsim de bucurie, cum vom fi izbăviţi de întristare? De ne aflăm în afara cămării de nuntă, cum ne vom putea veseli? Odată căzuţi din împărăţia Ta dumnezeiască, cum vom putea afla, Mântuitorule, altă mântuire, altă mângâiere, sau în ce alt loc le vom putea avea? Cu adevărat nicăieri şi nicidecum, chiar dacă o cred unii nebuneşte. Căci e nebun cel ce spune aceasta. Dar răspunzând poate, va zice cineva: cum nu va fi în afara cămării de nuntă şi a locului celor drepţi alt loc de mântuire sau de odihnă?

Nebune, a spus Iubirea, nu auzi că Adam, protopărintele tău, călcând o singură poruncă în rai, a fost dezbrăcat de slava dumnezeiască şi Eva împreună cu el şi au fost scoşi îndată din rai, primind în schimbul unei plăceri moartea nenorocită şi viaţa plină, vai, de osteneli, rânduindu-li-se din partea lui Dumnezeu cu dreptate să trăiască şi să moară.

Aşa cugetă că va fi şi atunci când va avea loc judecata: oricine se va afla dezbrăcat de slava dumnezeiască asemenea aceluia, va fi gonit îndată afară din rai, adică din împărăţia şi din cămara cerească de nuntă. Chiar de nu va avea păcat, dar va fi fără virtuţi, se va înfăţişa cu totul gol.

Dar prima împărăteasă şi doamnă a tuturor virtuţilor este cu adevărat Iubirea. Ea e capul tuturor şi veşmântul şi slava. Iar trupul fără cap e mort şi fără suflare. Şi trupul fără veşmânt cum nu va fi gol? Deci virtuţile fără iubire sunt veştede şi nefolositoare. Şi e gol de slava dumnezeiască cel ce nu are Iubirea. Chiar de are toate virtuţile, se înfăţişează gol. Şi nesuportând să se arate gol, voieşte mai degrabă să se ascundă. Căci purtând ruşinea, îşi poartă şi osânda şi aude de la Judecătorul tuturor: „nu te ştiu pe tine” (Matei, XXV, 12). A venit pe pământ Creatorul, a luat suflet şi trup şi a dat Duhul dumnezeiesc care este Iubirea. De doreşti deci şi de voieşti să iei Duhul dumnezeiesc, crede desăvârşit în Dumnezeu şi renunţă la fel la tine şi ridică pe umeri fără şovăială, crucea şi-L vei lua, copile, murind prin intenţie ca să te faci părtaş vieţii nemuritoare. Să nu te amăgească înşelătorii prin cuvintele lor mincinoase, că morţii vor primi după moarte Viaţa. Şi să nu te încrezi lor şi să te porţi cu nepăsare, căci astfel nu te vei împărtăşi de Viaţă.

Ascultă cuvintele lui Dumnezeu, ascultă-le pe ale apostolilor, ascultă-le pe ale învăţătorilor care veghează asupra Bisericii, ascultă ce spune Hristos în tot ceasul: „Râuri de apă ale vieţii veşnice din izvorul dumnezeiesc curg din inima celor ce cred în Mine” (Ioan, VII, 38). Iar apostolii şi învăţătorii toţi strigă că de ne vom mântui, vom primi de aici Duhul şi pe Hristos însuşi. Ascultă cuvintele Stăpânului, ascultă cuvintele Cuvântului, cum arată că oamenii vor primi de aici împărăţia cerurilor: „Asemănatu-s-a, zice, aceasta cu un mărgăritar de mult preţ ” (Matei, XV, 45).

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!