Anunţuri

Adunarea anuala de Rusalii, Sibiu, 2009

T

oate din cele ce ţin de mântuirea noastră ne-au fost date prin lucrarea Duhului Sfânt. Împăratul Ceresc, Duhul Adevărului, a dăruit Lucrării Oastei ca hram tocmai sărbătoarea Pogorârii Sale. Când o parohie sau o mănăstire îşi sărbătoreşte hramul, enoriaşii sau vieţuitorii mohanali şi pelerinii se adună… la biserică, locul de întâlnire în Hristos statornicit de la începuturile creştinismului. Iar bucuria ostaşilor Domnului de a se aduna într-un loc anume la hramul Oastei se va regăsi şi anul acesta pe feţele tuturor, la Sibiu.

A

dunarea „de Sărbătoare” a Oastei Domnului va fi precedată de Sfatul Frăţesc Operativ, ce se va desfăşura vineri, 5 iunie, a.c., în Aula Casei Oastei, începând cu orele 19:00, urmând ca lucrările Sfatului Frăţesc Lărgit al Oastei Domnului să se desfăşoare a doua zi, sâmbătă, 6 iunie, a.c., începând cu orele 8:30, în aceeaşi sală.
În jurul amiezii, între orele 14:00 – 17:00, se va ţine, tot în sala Casei Oastei, adunarea de tineret, intrată deja în tradiţia adunărilor din februarie şi din vară ce se desfăşoară la Sibiu.
Programul bucuriilor duhovniceşti sibiene de anul acesta va continua după cum urmează:

Sâmbătă, 6 iunie:
– marşul duhovnicesc până la Catedrala Mitropolitană, cu plecare de la Casa Oastei, începând cu orele 17:30;
– Participarea la slujba Vecerniei, în Catedrală, începând cu orele 18:00, după care va continua Adunarea Oastei Domnului;
Duminică, 7 iunie:
– marşul duhovnicesc până la Cimitirul «Dumbrava», cu plecare de la Casa Oastei, începând cu orele 6:30;
– Participarea la Sfânta Liturghie, la Adunarea Oastei Domnului şi la Parastasul în memoria Părintelui Iosif Trifa – Pasărea Măiastră, ce mult ne-a cântat –, până către orele 13:30.
Să ne regăsim şi în anul acesta părinţi, fraţi şi surori ai Frăţietăţii Oastei Domnului întru bucuria întâiului nostru gornist, a fericiţilor noştri înaintaşi, spre împărtăşirea de darurile Duhului Sfânt şi spre slava lui Dumnzeu-Tatăl, întru Hristos Iisus, Mântuitorul nostru. Amin.

Sfatul Frăţesc Operativ al Oastei Domnului

Lasă un răspuns