Traian Dorz

Şi te vor numi Cetatea Domnului

Isaia 60, 14

Nu există o mai strălucită făgăduinţă şi un mai luminos viitor decât pentru aceia care au ascultat îndemnul Domnului şi s-au sculat hotărâţi, pornind curajoşi şi înălţându-se drept – spre lumină.

Oricât întuneric ar fi pe pământ peste ceilalţi oameni, slava Domnului, răsărind peste sufletul sculat, îl va lumina totdeauna, în toate lucrurile sale. Şi va fi ca o cetate cerească pe munţii sfinţi.

Un suflet care de tânăr a ascultat de acest cuvânt, sculându-se, va avea parte de o mare lumină, devenind el însuşi un luminător ascultat de multe suflete. Şi preţuit de mulţi aleşi.

Înaintaşii lui vor fi binecuvântaţi din pricina lui şi urmaşii săi vor fi înconjuraţi cu dragoste şi preţuire nemărginită tot din pricina sa.

Harul lui Dumnezeu se va revărsa neîmpiedicat şi din belşug în toate privinţele peste el şi, prin el, peste alţii. Făcându-l să devină un prilej de mari binecuvântări pentru Numele Domnului, pentru Lucrarea Lui şi pentru toţi cei care se vor împărtăşi din lumina lui Hristos din el.

Iar puterea lui Hristos îl va face neclintit ca pe o cetate ale cărei temelii sunt adânc aşezate în stâncă. Şi ale cărei turnuri sunt înalt scăldate de soare.

Curăţia dinlăuntru, ca şi frumuseţea din afară sunt nu numai o cinste pentru Numele lui Hristos Care a putut înălţa prin harul Său o asemenea zidire dintr-o dărâmătură lumească, ci vor fi totdeauna şi o pildă şi un îndemn pentru oricine va mai dori să devină o Casă a Domnului. Un Templu al Duhul Sfânt (I Cor. 6, 19).

Iată ce va face Hristos şi din tine, suflet ascultător de El, care te scoli, te luminezi şi începi să trăieşti statornic în lumina Lui.

Slavă Ţie, strălucită şi desăvârşită Lumină, Iisuse Doamne! Slavă Ţie pentru toată dumnezeiasca lucrare pe care o faci în toţi acei care ascultă Cuvântul Tău şi-l împlinesc! Slavă Ţie pentru toată lumina pe care şi noi am primit-o şi o primim neîncetat prin luminătorii Tăi cei adevăraţi care nu numai cu cuvintele lor strălucesc în faţa noastră, ci şi cu viaţa lor luminoasă. Te rugăm, fă-ne şi pe noi toţi asemenea. Amin.

Traian Dorz

Lasă un răspuns