Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Simbolul de credință (Crezul) – Tâlcuire la articolul VI

Simbolul de credință (Crezul) – Tâlcuire la articolul VI

Simbolul de credință (Crezul) – Tâlcuire la articolul VI

Articolul al VI-lea al Simbolului de Credință

72) Care este articolul al VI-lea din Simbolul Credinţei?

„Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui”

73) Când s-a înălţat Domnul de la pământ la cer?

În a patruzecea zi după Învierea Sa.

74) Cum numim această zi?

Ziua Înălţării.

75) În ce loc s-a înălţat Domnul Iisus la cer?

Pe Muntele Măslinilor.

76) Care au fost martorii Înălţării Sale?

Toţi ucenicii Săi credincioşi.

77) De ce s-a înălţat Domnul la cer?

Deoarece şi-a încheiat slujirea Sa înaintea oamenilor şi a mers în locaşul Său veşnic.

78) S-a înălţat Hristos la cer cu trupul Său omenesc?

Da, cu trupul Său omenesc, în care a înviat din morţi.

79) De ce S-a înălţat în chip văzut înaintea multor martori?

Ca să-i încredinţeze pe toţi cei care credeau în El că şi ei se vor înălţa astfel la cer după la învierea cea de obşte.

80) Ce înseamnă cuvintele: „Şade de-a dreapta Tatălui?”

Iisus Hristos are aceeaşi mărire, slavă şi putere cu Tatăl. Înainte de înălţare, El i-a încredinţat pe ucenicii Săi, spunându-le: „Datu-Mi-s-a toată puterea în cer şi pe pământ” (Matei XXVIII, 18).

va urma

† Sfântul Nicolae Velimirovici

sursa: sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!