Traian Dorz

Slava lui Dumnezeu

Adevărurile scumpe sunt comorile lui Dumnezeu şi avuţia inimii credincioase.

Aceste taine sunt ascunse ca mărgăritarul în ţărână, iar cine le doreşte trebuie să le caute cu stăruinţă şi cu scumpătate.

De aceea, omul înţelept şi credincios caută meditaţia, adică munca fericită de a cerceta adâncimile Cuvântului Sfânt, fiindcă numai prin munca aceasta poţi pătrunde în descoperirea plină de frumuseţe a Adevărului Sfânt, a tainelor sfinte, a acelor minuni fericite care te luminează şi îmbogăţesc în Dumnezeu. O, ce comori nebănuite are Domnul să descopere aleşilor Săi! Dar pentru aceasta ei trebuie să muncească, spre a le putea dobândi…

Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraţilor stă în cercetarea lucrurilor. Înălţimea cerurilor, adâncimea pământului şi inima împăraţilor sunt nepătrunse.

Iată cele trei mari întinderi pe care se desfăşoară munca neobişnuită şi măreaţă de cercetare, a omului şi a omenirii.

Înălţimea cerurilor. Tainele cosmosului. Descoperirea nemărginirilor înalte…

Adâncimile pământului… Tainele materiei… Sursa existenţei materiale.

Şi inima… Tainele vieţii şi fiinţei omeneşti… Minunata întocmire şi ordine a mişcării şi a existenţei. Descoperirea şi înlăturarea a tot ce este accident şi întrerupere în desfăşurarea armonioasă a acestei fiinţe şi existenţe care este omul.

Munca aceasta de cercetare, atât de îndelungată şi de costisitoare, este numai pentru a descoperi…

A descoperi înseamnă a înlătura un văl de peste ceva care există, dar există acoperit. O mâncare acoperită cu un capac. O comoară acoperită cu o lespede. O faţă acoperită cu o maramă…

Bucuria descoperirii este slava celui care a luptat. A ostenit… A gândit… Şi a stăruit până la ţintă, până la reuşită.

Slavă Ţie, Mare şi Slăvit Dumnezeu, Care ai făcut atâtea minuni şi le-ai ascuns aşa de aproape de noi, ca oricine osteneşte sincer să le poată afla totdeauna fericit.
Îţi mulţumim pentru bogăţiile Tale nemărginite pe care ni le promiţi. Ajută-ne să le căutăm cu dragoste ca să le găsim fericite.

Amin.
Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns