Poezie Traian Dorz

SLAVĂ ŢIE, NUMAI ŢIE

Slavă Ţie, numai Ţie,
Dumnezeul Savaot,
Tu, Lumină, Bucurie
şi Viaţă, pentru Tot…
Tu Putere, Tu Mişcare,
Tu-Nviere, Tu Cuvânt,
Tu Căldura-nnoitoare…
– Slavă Numelui Tău Sfânt!

Slavă Ţie, slavă Ţie,
Sfânt Luminător de Sus,
până-n veci de veşnicie
fii slăvit, slăvit Iisus!
Slavă Ţie, numai Ţie,
Unicul Liberator
Care-ai izbăvit din moarte
viaţa noastră-a tuturor!
Tu ne-ai slobozit din patimi,
ca dintr-un etern mormânt,
Tu, din blestemul pierzării…
– Slavă Numelui Tău Sfânt!

Slavă Ţie, numai Ţie,
Dumnezeu din veci pe veci,
Care orice-nchipuire
şi-orice crezământ întreci!
Care-ntreci şi Începutul,
şi Sfârşitul câtor sânt,
Care birui totul-totul…
– Slavă Numelui Tău Sfânt!

TRAIAN DORZ
din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Lasă un răspuns