Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home SMOCHINUL DE LA MARCU 11, 13 ŞI NOI TINERII

SMOCHINUL DE LA MARCU 11, 13 ŞI NOI TINERII

SMOCHINUL DE LA MARCU 11, 13 ŞI NOI TINERII

În Evanghelia de la Marcu capitolul 11, versetele 12-14, este un loc care ar trebui ridicat ca o sabie de foc în faţa tuturor tinerilor din toată lumea. Iată ce spune evanghelia în acest loc:

„A doua zi, după ce au ieşit din Betania, Iisus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze şi a venit să vadă, poate va găsi ceva rod în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunză, căci nu era încă vremea smochinelor” (Mc 11, 12-13). „Şi i-a zis: «De acum încolo în veac să nu mai dea rod din tine. Şi pe dată, smochinul s-a uscat” (Mt 21, 19).

Parca un fior te cuprinde citind această întâmplare. Un pom era acela ce s-a uscat sub blestemul Domnului. Şi totuşi te înfiori. Cu cât însă mai mult trebuie să ne înfioare gândul că smochinul cel blestemat este o icoană ce strigă pe noi pe toţi: „Voi trebuie să faceţi roduri vred­nice de pocăinţă” (Mt 3, 8), altcum tot po­mul – tot omul – care nu face poame cade sub blestem, se usucă şi „în foc se aruncă” (M­t 7, 19).

Dar smochinul cel blestemat strigă în spe­cial pe noi tinerii. Smochinul acela era şi el un „tânăr” ca şi noi. El avea numai frunză. El îşi îmbia numai frunza, zicându-şi parcă: „Sunt încă tânăr… pentru roade mai am vreme… colo mai încolo… Acum sunt în vremea frunzelor şi florilor”.

Dar Domnul Iisus S-a apropiat de el cău­tând rod într-însul. Nu s-a mulţumit numai cu frunza, ci a căutat şi rod. Aşa e şi cu noi, dragi frăţiori şi surioare. Domnul Iisus caută rod şi în „smochinul” nostru cel tânăr, cu toate că noi – cum s-ar zice – nu suntem încă „în vre­mea roadelor”. Suntem numai în „primăvara” vieţii, iar timpul roadelor e toamna.

Dar smochinul de la Marcu 11,13 ne arată că tot pomul – tot omul – trebuie să-şi dea în orice vreme (Ps 1) roadele Duhului de la Galateni 5, 22: „dragostea, bucuria, pacea, în­delungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor”.

Scumpii mei frăţiori şi surioare, să dăm şi noi aceste roduri? Să ne gândim mereu că Domnul Iisus S-a apropiat flămând de smochinul din Evanghelie. El umblă şi azi „flămând” după roadele vieţii noastre. Domnul Iisus flămân­zeşte şi azi după roadele cele dulci ale vieţii noastre.

Să nu spui, aşadar, iubite tinere, că „nu ţi-a sosit încă vremea” pentru roade, căci ca mâine poate sosi „securea morţii” (Mt 3, 10). Ia seama, tinere, căci tu totuşi rodeşti; în fiecare zi faci roadă bogată pentru diavolul.

E praznicul Rusaliilor. E timpul când şi Domnul, şi Duhul Sfânt se uită şi caută rod în smochinul vieţii noastre. Să nu fie ceea ce se spu­nea aici anul trecut: „Numai frunze, stă Domnul trist; numai frunze, stă Duhul trist”.

Nu numai frunze să arătăm, iubiţii mei, ci şi roade. Să facem roade, căci Iisus, Grădinarul cel bun, stă gata să ne sape smochinul de jur-împrejur, iar Duhul Sfânt stă gata să-şi reverse de sus căldura şi ploaia Lui.

Să cerem dragostea Grădinarului şi darul Duhului Sfânt şi roadă bogată vom face.

I. Marini

«Isus Biruitorul» nr. 23 / 31 mai 1936, p. 5

Gazetarul credincios Ioan Marini
Articole apărute între anii 1930 şi 1938
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *