Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Soarele, lumina şi căldura

Soarele, lumina şi căldura

Soarele, lumina şi căldura

Tatăl, Eu şi Sfân­tul Duh suntem una. Noi suntem în chipul Soa­relui. În Soare se află la un loc şi căldura, şi lumina, deşi lumina nu e căldură şi căldura nu e lumină. Ele petrec în acelaşi loc, purced din acelaşi loc, dar faţă de oa­meni au totuşi înfăţişări deosebite.

Sfântul Duh şi Eu, venind de la Tatăl, dăm lumină şi căldură lumii. Asemeni focului, botezul Sfântului Duh mistuie orice soi de păcat şi de rău din inima oame­nilor, pre­gătindu-i pentru cer, prin curăţire şi sfinţire. Eu, Cel Care sunt Lumina cea adevărată (In 1, 9; 8, 12), îi smulg pe toţi păcă­toşii din prăpastia întunericului şi-i că­lăuzesc la viaţa cea ade­vărată, dân­du-le fericirea veş­nică a cerului.

După cum lumina şi căldura nu sunt despărţite de soare, tot aşa şi Noi, Tatăl, Eu şi Duhul Sfânt, suntem una.

Sadhou Sundar Singh / La picioarele Stăpânului meu 

 Traducere de prof. dr. Gr. Cristescu şi Preot Iosif Trifa

Editura «Oastea Domnului» Sibiu, 2010

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!