Mărturii Meditaţii

Sodoma şi Gomora – O carte bilingvă română – maghiară

„Domnul a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în fărădelegi“ (II Petru 2, 6).

 Biblia este o carte a Dumnezeirii, a Veşniciei. Ea nu s-a scris numai pentru anumite timpuri şi pentru anumiţi oame­ni, ci ea s-a scris pentru toţi oamenii din toate timpurile. În ea se află Cuvântul cel veşnic al lui Dumnezeu, care se potriveşte oamenilor din toate timpurile.

Aşa e şi cu istoria cetăţilor Sodoma şi Gomora. Ea nu este o istorie ca alte istorii. Ea este o chemare a Dum­nezeirii. Ea strigă pe noi să ieşim din răutăţi. „Domnul a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora ca să slu­jească de pildă celor ce trăiesc în fărădelegi“ (II Petru 2, 6).

Învăţăturile acestea le-am scris ca o chemare a suflete­lor să iasă din răutăţi. Vremile noastre sunt o uriaşă Sodomă şi Gomoră sufletească. Cartea aceasta strigă pe oa­meni să iasă din această Gomoră. Cartea aceasta îi strigă aşa cum au strigat îngerii pe Lot şi familia sa: „Sculaţi-vă şi ieşiţi din locul acesta, căci Domnul vrea să piardă cetatea!“… Sculaţi-vă, oameni buni, şi ieşiţi din ră­utăţi, căci Domnul vrea să Se judece cu noi!…

Cartea aceasta – tipărită a doua oară – iese ca un strigăt de deşteptare a păcătoşilor.

În numele Domnului, cartea aceasta îi cheamă pe oameni să iasă degrabă din Sodoma şi Gomora strică­ciunilor şi pieirii sufleteşti.

Domnul să binecuvânteze cu folos de mântuire sufle­tească pe cei care vor citi această carte şi să le ajute să poată îndată ieşi din Sodoma şi Gomora fărădelegilor.

 Iosif TRIFA,

Sibiu la 1 septembrie 1937

Sodoma și Gomora / Iosif Trifa, Editura «Oastea Domnului» – Sibiu, 1998

* * *

„Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek.” (2Pt 2,6)

A Biblia az istenségé, az örökkévalóságé. Ezt a könyvet nemcsak bizonyos időszakokra és bizonyos embereknek írták, hanem minden embernek bármely korban is él. Benne található Isten örökké tartó szava, amely érvényes minden ember számára bármely korban.

Így van ez Sodoma és Gomora városok történetével is. Ez a történet nem olyan, mint a többi. Ez egy isteni hívás. Ez figyelmeztet bennünket, hogy szabaduljunk meg a bűnünktől. „Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomora váro­sát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek.” (2Pt 2,6)

Ezeket a tanításokat úgy írtam le, mint egy hívó szót azoknak a lelkeknek, amelyek ki akarnak lépni a bűnből. Az az idő, amelyben élünk, egy nagy Sodoma és Gomora lelki értelemben. Ez a könyv felhívja az emberek figyelmét, hogy hagyják el ezt a Sodomát és Gomorát. Ez a könyv úgy kiált az emberhez, ahogy azt az angyalok tették Lóttal és családjával: „Keljetek föl, menjetek ki erről a helyről, mert az Úr el fogja pusztítani ezt a várost.” (1Móz 12,14) Keljetek fel jóemberek és szabaduljatok meg a bűntől, mert az Úr ítélkezni akar velünk!…

Ez a már másodszor kiadott könyv valóságos jajkiáltást a bűnösök felébresztésére.

Az Úr nevében felhívja az emberek figyelmét, hogy menjenek ki a bűn Sodomájából és Gomorájából, a lelki kárhozatból.

Az Úr áldását adja mindazokra, akik elolvassák ezt a könyvet, és hogy megsegítse őket a törvénytelenség Sodomájából és Gomorájából való kijutáshoz, az Úrhoz való megtérésben.

 

Nagyszeben, 1937. szeptember 1.

Iosif Trifa

Sodoma és Gomora / Iosif Trifa. – Sibiu : Oastea Domnului, 2009

Fordította: Juhász Tibor / Lektorálta: Patkás György / Segédkezett: Juhász Roland; Juhász Evelin

Următorul articol va fi publicat pe 8 ianuarie 2020
A következő cikket 2020. január 8-án teszik közzé

Lasă un răspuns