Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Stânca lor nu este ca stânca noastră

Stânca lor nu este ca stânca noastră

Stânca lor nu este ca stânca noastră

Cântarea lui Moise – Deuteronom 32, 31

După cum o stea se deosebeşte în strălucire de altă stea şi după cum un mădular se deosebeşte în cinste de alt mădular (I Cor. 12), tot aşa cei chemaţi la slujba lui Dumnezeu se deosebesc

unii de alţii; precum şi nişte vase din aceeaşi casă (II Tim. 2, 20-21).

Ce tainică este lucrarea lui Dumnezeu! În familia lui Iacov erau doisprezece fii şi fiecare se deosebea de celălalt, dar el îi iubea pe toţi.

Îi iubea pe toţi, dar la unul ţinea mai mult ca la toţi ceilalţi (Gen. 37, 3-4).

Iosif, care era cel mai iubit de tatăl lor, era şi cel mai urât de fraţii săi. Dar tocmai el a fost nu numai pricina mântuirii lor, ci şi pricina laudei lor până în veci.

Acela pe care ei l-au duşmănit şi l-au vândut, acela pe care ei l-au jefuit şi l‑au vorbit de rău, a fost făcut de Dumnezeu mai mare peste toţi. Şi din pricina lui au fost izbăviţi şi ei mai târziu.

Ce tainică este lucrarea lui Dumnezeu!
Oare Lucrarea Oastei nu se găseşte şi ea în starea aceasta?
Oare nu suferă, nu păţeşte şi nu umblă şi ea tot aşa în „familia“ Tatălui ei?

Faţă de care alta a mai fost oare atât de darnic Tatăl?… Şi de la care alta se înfruptă mai mult ceilalţi?

Şi totuşi care altul este mai rău vorbit ca „Iosif“, cel dintâi din seminţia aceasta? Şi care seminţie este mai prigonită de către toţi „fraţii“ ceilalţi?

Dar stânca lor nu este ca stânca noastră. Nici izvoarele lor ca ale noastre.
Nici mana lor ca a noastră.
Nici ochii, nici lacrimile, nici rugăciunile, nici cântările, nici feţele, nici dragostea lor nu este aşa.

Faţă de ei, stânca n-a fost aşa ca faţă de noi. Chiar ei înşişi sunt judecători în această privinţă.
De aceea, aceasta ne obligă pe noi la nespus mai mult decât pe ei.

Slavă şi recunoştinţă veşnică Ţie, Tatăl nostru, Care eşti în ceruri şi Care, prin Domnul nostru Iisus Hristos, ai făcut parte Oastei Tale de o atât de mare revărsare a darurilor Duhului Sfânt!

Te rugăm, ajută-le tuturor acelora pe care în bunătatea Ta i-ai născut din nou prin această sfântă Lucrare. Să le dăruieşti o smerită şi statornică dragoste de Tine. Şi o răbdătoare şi înţeleaptă dragoste faţă de toţi ceilalţi. Pentru ca prin toate să se împlinească planul Tău mântuitor. Amin.

Traian Dorz

 

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!