Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ştiţi ce înseamnă un glas în pustiu?

Ştiţi ce înseamnă un glas în pustiu?

Ştiţi ce înseamnă un glas în pustiu?

Ne bucurăm din toată inima de tot Cuvântul lui Dumnezeu care este descoperit prin oricine vorbeşte. Aşa de frumoasă pildă a fost pilda lui Zacheu! El L‑a întâlnit pe Hristos nu când s-a înălţat, ci când s-a smerit. „Zachee – zice Domnul, coboară-te!”… Căci numai când te cobori te înalţi cu adevărat în faţa lui Dumnezeu. În faţa oamenilor există o înălţare obişnuită prin laude, prin publicitate, prin slavă lumească, – dar în faţa lui Dumnezeu este invers. Cu cât cineva se poate smeri mai adânc, cu atâta este mai înălţat în faţa lui Dumnezeu. De aceea s-a spus despre Ioan Botezătorul atât de mari cuvinte. Când el a fost întrebat aşa: „Cine şti tu? Eşti proorocul, eşti Hristosul, cine eşti tu?”, El a zis: „Eu sunt… eu sunt nimeni… Eu sunt nimic… un glas. Şi acela strigă în pustiu”…

Ştiţi ce înseamnă un glas în pustiu? În pustiu nu există ecou, n-aude nimeni când vorbeşti. E ca şi când n-ai spune nimic, e ca şi când n-ai însemna nimic… În pustiu… Pustiul este locul unde nu există nici un ascultător, nici o mişcare. Cel ce striga era slab şi s-a considerat pe sine nimeni. Ioan a zis: „Sunt glasul celui ce strigă în pustiu”, şi, pentru faptul că, de obicei, acela care îl mărturiseşte pe Hristos cel mai înalt şi mai frumos adeseori strigă în pustiu. În jurul unui adevărat om mare al lui Dumnezeu, de cele mai multe ori se creează un vid de dispreţ, un „pustiu” de neascultare, un gol de nepăsare. Şi oamenii nu-şi dau seama cu adevărat pe cine au avut în mijlocul lor, până după ce nu-l mai au. Pe Ioan Botezătorul n-au ştiut să-l preţuiască atunci când îl aveau în mijlocul lor, ci numai după ce n-a mai fost. După aceea, se spune că poporul avea atâta respect faţă de Ioan, încât pe cei care vorbeau despre el şi în numele lui îi considerau înalţi şi binecuvântaţi înaintea tuturor.

Şi ce frumos a vorbit Mântuitorul nostru despre toate aceste lucruri, pentru învăţătura noastră! Pentru ca să ne înveţe pe noi taina Evangheliei în Hristos, trăirea şi umblarea cu El.

Am vrut să ne amintim în câteva cuvinte despre Sfânta Evanghelie care se citeşte astăzi în sfintele noastre biserici.

Noi, cei care suntem în această Lucrare a Oastei Domnului, născută în Biserică de către omul lui Dumnezeu care a fost Părintele Iosif, un profet mare, un profet uriaş, [nu vedem aceasta, pentru că] suntem prea aproape, ca să-l cunoaştem astăzi cât de mare este. Dar vedem mărimea lui, importanţa lui, valoarea lui prin lucrarea minunată pe care a făcut-o Dumnezeu prin el, lucrarea care trăieşte şi astăzi. Şi pentru aceasta, şi întâlnirea de acum, şi sărbătoarea aceasta, şi prezenţa noastră aici sunt o dovadă că omul acesta a fost un profet al neamului nostru. Prin el a făcut Dumnezeu această Lucrare nouă şi sfântă, care a crescut în ţara noastră o ţărănime nouă, un popor nou, o credinţă nouă, cu adevărat trăită după voia lui Dumnezeu. O preoţime nouă, o tinerime nouă, nunţi noi, prilejuri noi de sărbători creştineşti în viaţa noastră, înmormântări noi, privegheri noi, botezuri noi, aniversări noi.

La aceasta ne-a învăţat pe noi profetul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu a făcut această Lucrare. Pentru că, dacă n-ar fi fost el – aşa cum s-a spus despre Moise – în mijlocul poporului nostru ar domni astăzi tot întunericul obiceiurilor păgâneşti care stăpânesc încă o mare parte dintre oamenii din poporul nostru şi o mare parte dintre sărbătorile şi aniversările cu care mulţi dintre ai noştri îşi sărbătoresc şi cinstesc anumite momente din viaţa lor. Acestea sunt rămăşiţe păgâneşti, aduse de străinii care au domnit peste noi. Petrecerile cu beţii, cu jocuri, cu cântece destrăbălate şi cu lucruri păcătoase sunt rămăşiţe păgâneşti.

Părinţii noştri de la începutul credinţei noastre au avut astfel de nunţi, precum avem noi astăzi. Şi Lucrarea Oastei Domnului este aceea care leagă firul prezentului de trecut, aducând în viaţa noastră trăirea şi sărbătorirea adevărată a obiceiurilor noastre. Şi de aceea spunem noi că omul acesta a fost un profet al lui Dumnezeu. Aceste roade sunt dovada că el a fost omul lui Dumnezeu şi această Lucrare născută prin el este dovada că ea este lucrarea lui Dumnezeu. Şi ea va continua până la sfârşit în mijlocul poporului nostru, aducând acelaşi nou model de viaţă duhovnicească, acest nou fel sfânt de a sărbători nunţile noastre, botezurile noastre, aniversările noastre şi înmormântările celor iubiţi ai noştri în chip creştinesc şi frumos, aşa cum a fost viaţa înaintaşilor noştri care au lăsat pe tot pământul patriei noastre dovezile de zid, dovezile de piatră, dovezile frumoase ale credinţei şi recunoştinţei lor faţă de Dumnezeu, zidite în mănăstiri, arătate în atâtea troiţe şi cruci frumoase şi trainice.

Acestea sunt mărturiile lor nemuritoare în mijlocul nostru, ale lor, ale acelora care trupeşte au murit. Dar sufleteşte trăiesc prin aceste dovezi, ca o mărturie pentru noi. Ca şi noi, care ne numim copiii lor, să ne dăm toate ostenelile să le urmăm faptele şi viaţa.

Mântuitorul a spus: „Dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga”. Ei au tăcut, dar pietrele lor strigă mereu spre noi, să ne aducem aminte, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu. Uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa”. Că nu-i de-ajuns să vă numiţi creştini, nici că vă lăudaţi cu înaintaşii voştri eroi şi sfinţi, şi martiri, şi mucenici pentru credinţă, ci de ajuns este numai atunci când, prin viaţa noastră şi prin faptele noastre, ne arătăm vrednici de cinstea de a fi urmaşi ai lor.

65. NAŞTEREA DIN NOU

din vorbirea fratelui Traian Dorz la nunta de la Şoimeni – 5 octombrie 1981

Strângeţi fărâmiturile / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2010, 2 vol.

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!