Traian Dorz

Străpungi… capul căpeteniilor rele

Habacuc 3, 14

Săgeţi de la Domnul sunt gândurile bune pe care Domnul le trimite prin puterea Lui mare chiar şi căpeteniilor rele când vrea El să facă bine poporului Său sau fiilor Săi prin acestea.

O astfel de săgeată a fost gândul trimis lui Cir, împăratul perşilor (Ezra 1, 1-4), pentru eliberarea poporului rob.
O astfel de săgeată a fost gândul trimis de Dumnezeu lui Ahaşveroş pentru pedepsirea unui nelegiuit şi cinstirea unui om drept (Estera 6, 1-10).
Şi mai câte alte săgeţi de felul acestora a mai trimis Dumnezeu!

Unora trimiţându-le săgeţi de gânduri pedepsitoare pentru inima şi viaţa celor nelegiuiţi.
Altora, săgeţi salvatoare pentru ei sau pentru alţii.

Toate prin lucrarea puterii înţelepte a lui Dumnezeu Care lucrează după buna plăcere a voii Sale şi după hotărârea dreptăţii Lui în mijlocul oamenilor şi asupra căpeteniilor lor.

Dar cuvântul acesta este şi o profeţie pentru viitorul pe care în atâtea locuri îl arată Sfântul Cuvânt al Domnului. Şi care priveşte sfârşitul tuturor domniilor rele pentru înstăpânirea veşnicei domnii a Aceluia Care este Împăratul şi Domnul Domnilor, Iisus Hristos.

Prin lucrarea puterii Sale, Domnul Iisus, în chip nevăzut, face acum ca multe capete încoronate să cadă. Şi multe căpetenii rele să fie înlocuite sau nimicite.

Dreptatea Domnului face judecata şi înţelepciunea Lui înlătură orice căpetenie care se împotriveşte Domnului şi împlinirii planurilor Sale pe pământ.

Dar vine Ziua cea din Urmă când, în chip nevăzut, puterea lui Hristos va zdrobi orice stăpânire vrăjmaşă şi orice căpetenie rea.
Şi astfel se va aşeza domnia Lui în care va fi pace şi dreptate veşnică, după cum ne rugăm şi cerem zilnic în rugăciunea către Tatăl nostru.

Slavă Împărăţiei Tale fericite şi veşnice, Iisuse, Împăratul şi Domnul tuturor!
Slavă Ţie, Care vei veni să faci dreptate şi judecată tuturor celor care Te aşteaptă!
Slavă Ţie, Care Te apropii cu slavă şi cu iubire de noi şi pentru noi.

Te rugăm, deschide inimile noastre să Te primească şi gurile noastre să strige cu toată puterea credinţei: Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!

Slăvit să fie Domnul în veci! Amin.

Traian Dorz

Lasă un răspuns