Studii postuniversitare (master) pentru formarea interpreţilor autorizaţi în limbajul mimico-gestual

Slăvit să fie Domnul!

Revenim şi anul acesta cu informaţia necesară şi cu îndemnul de a vă înscrie la cursurile de master de la Facultatea de Teologie Piteşti coordonate de Pr. conf. univ. dr. Constantin Onu:

Studii postuniversitare (master) pentru formarea
interpreţilor autorizaţi în limbajul mimico-gestual

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţiei Sale, Înalt Preasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, începând cu toamna anului 2009, la Universitatea de Stat din Piteşti – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfânta Muceniţă Filoteia”, a fost demarat un program de studii postuniversitare pentru formarea interpreţilor în limbajul mimico-gestual, intitulat Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual, elaborat în conformitate cu standardele Uniunii Europene şi acreditat A.R.A.C.I.S.
Acesta este rodul colaborării dintre această instituţie şi Asociaţia Naţională a Surzilor din România, precum şi al strădaniilor noastre de a oferi comunităţilor persoanelor surde din cuprinsul României interpreţi cu pregătire de specialitate, cunoscători ai limbajului mimico-gestual românesc, care să îşi desfăşoare activitatea în instituţiile publice din structurile administrative locale şi naţionale.
Finalitatea acestui program de studii postuniversitare, elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, publicat în M.O. 662 / 27 septembrie 2007, este pregătirea de personal specializat, cunoscător al limbajului mimico-gestual, care să funcţioneze ca:
– interpreţi în cadrul instituţiilor publice (administrație centrală și locală, instanțe de judecată, organisme de mediere, organisme financiare, bănci, posturi TV, asistenţă socială a persoanelor surde, interpreţi-ghizi pentru mânăstirile monumente istorice, muzee, biblioteci etc.);
– preoţi şi cântăreţi bisericeşti în comunităţile locale ale surzilor ortodocşi;
– profesori în centrele şcolare speciale pentru surzi şi hipoacuzici;
– pregătirea de interpreţi care să transmită în limbaj mimico-gestual conţinuturile emisiunilor difuzate de postul de televiziune Trinitas TV;
– interpret în limbajul mimico-gestual american.

Vă anunţăm că cei care doresc să participe la cursurile de masterat mai sus prezentate, în vederea obţinerii autorizării de interpret în limbajul mimico-gestual, se pot înscrie la acest program de studii postuniversitare, căruia i-au fost alocate 50 de locuri.
Înscrierile se fac la secretariatul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfânta Muceniţă Filoteia” din Piteşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 41, cod 110253, Piteşti, jud. Argeş, România, Tel: 0348 / 453 311, în perioada 1-17 septembrie 2010.

Pentru relaţii suplimentare Tel:0722 483 296 sau pe site-ul: www.effatta.ro și www.upit.ro.

Director de program,
Pr. conf. univ. dr. Constantin Onu

Planul de învăţământ al acestui program de master pentru formarea interpreţilor în limbajul mimico gestual este structurat după cum urmează:

Anul I, semestrul 1:
• Limbajul mimico-gestual românesc (disciplină obligatorie);
• Simbolistica semnelor (disciplină obligatorie);
• Gramatica limbajului mimico-gestual românesc (disciplină obligatorie);
• Psihopedagogia persoanei surde (disciplină obligatorie);
• Limbajul mimico-gestual american (disciplină obligatorie);
• Fundamentele biblice (disciplină obligatorie);
• Teoria şi practica traducerii (disciplină opţională);
• Comunicare non-verbală (disciplină opţională);
• Limba engleză – curs practic (disciplină liber aleasă):

Anul I, semestrul 2:
• Limbajul mimico-gestual românesc (disciplină obligatorie);
• Simbolistica semnelor (disciplină obligatorie);
• Gramatica limbajului mimico-gestual românesc (disciplină obligatorie);
• Limbajul mimico-gestual american (disciplină obligatorie);
• Lingvistică generală (disciplină obligatorie);
• Teologie sistematică şi simbolică (disciplină obligatorie);
• Istoria limbajului mimico-gestual (disciplină opţională);
• Tehnici de argumentare (disciplină opţională);
• Limba engleză – curs practic (disciplină liber aleasă);

Anul II, semestrul 1:
• Limbajul mimico-gestual românesc (disciplină obligatorie);
• Simbolistica semnelor (disciplină obligatorie);
• Gramatica limbajului mimico-gestual românesc (disciplină obligatorie);
• Persoana surdă – cultură şi comunitate (disciplină obligatorie);
• Limbajul mimico-gestual american (disciplină obligatorie);
• Misiune şi slujire (disciplină obligatorie);
• Coregrafie gestuală – cor şi teatru (disciplină opţională);
• Manipularea prin limbaj (disciplină opţională);
• Limba engleză – curs practic (disciplină liber aleasă);

Anul II, semestrul 2:
• Limbajul mimico-gestual românesc (disciplină obligatorie);
• Simbolistica semnelor (disciplină obligatorie);
• Gramatica limbajului mimico-gestual românesc (disciplină obligatorie);
• Statutul interpretului de limbaj mimico-gestual (disciplină obligatorie);
• Interpretare simultană şi consecutivă (disciplină obligatorie);
• Coregrafie gestuală – cor şi teatru (disciplină opţională);
• Gesturi şi comunicare culturală (disciplină opţională);
• Limba engleză – curs practic (disciplină liber aleasă).

În speranţa că tot mai mulţi fraţi ostaşi vor răspunde pozitiv acestui anunţ, rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvânteze iniţiativa şi lucrul Părintelui nostru drag Onu Constantin!

Slăvit să fie Domnul!

Lasă un răspuns