Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Suferinţa pentru Hristos este un har… (Flp 1, 29).

16. Suferinţa pentru Hristos este un har… (Flp 1, 29).
Acest har nu este dat tuturora, dar celor cărora le este dat li se dă un fericit prilej de a se face vrednici de cea mai mare cinste: cinstea de a împărăţi cu Hristos. Fiindcă este scris: Dacă răbdăm împreună cu El, vom şi împărăţi împreună cu El… (II Tim 2, 12).
Şi totuşi, cât de mulţi fug de acest har!
Se tem de pătimirea pentru El.
Şi se leapădă cât pot mai repede, – spre a nu ajunge să sufere ceva pentru Domnul.

17. Slujba vestirii Evangheliei este har dăruit de Dumnezeu acelora cărora le-a rânduit El un loc şi un dar în vederea acestui har… (Fapte 20, 24).
Şi totuşi cei mai mulţi fac slujba aceasta nu numai în chip nevrednic şi vinovat, ci în totul numai spre folosul şi slava lor pământească…
Sau în folosul diavolului, stricătorul Adevărului, dezbinătorul adunării şi vânzătorul fraţilor.
Şi astfel se fac vinovaţi de cel mai greu blestem (Ier 48, 10).

18. Tot ajutorul de care avem nevoie fiecare dintre noi în vederea oricărui lucru bun pe care ni-l cere Dum-nezeu, – El ni l-a dat şi ni-l dă la vremea potrivită.
Niciodată Dumnezeu nu S-a grăbit să vină până când nu era vremea potrivită.
Dar nici n-a întârziat, să sosească după ce a trecut vremea Sa.

19. Domnul, Care aduce în natura trecătoare primăvara la vremea cea mai potrivită,
înflorirea sau culesul,
ploaia sau soarele,
seara sau dimineaţa,
– fiecare la fel, în vremea cea mai potrivită pentru aceasta –,
cu cât mai mult în cele netrecătoare – cum este mântuirea sau slujirea lui Hristos –, Dumnezeu soseşte la noi, la fiecare, cu ajutorul Său la vremea potrivită.

20. Nu ştim noi oare atât de bine că orice lucru îşi are vremea lui?
Nu vedem noi răsăritul soarelui sau apusul lui că îşi are fiecare ceasul, minutul şi secunda lor?
Cine se culcă la răsăritul soarelui şi se scoală la apusul lui ce mai poate lucra la câmp?
Să ne înţelegem şi noi vremea mântuirii, vremea fi-ecărui lucru pe care ni-l porunceşte Dumnezeu.
Doamne, Te rugăm, dă-ne această înţelepciune şi străduinţă.
Amin.

Credința încununată / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2008

Lasă un răspuns