Oastea Domnului

Suntem noi o pildă?

Privindu-ne noi, femeile, în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu, ne putem vedea bine cum arată viaţa noastră, portul nostru, starea noastră sufletească, dragostea şi credinţa noastră faţă de Acela Care ne-a creat pe noi după chipul şi asemănarea Sa.

Femeile despre care ne vorbeşte Sf. Scriptură nu aveau atâta ştiinţă câtă avem noi astăzi şi nici nu se purtau după modernismul acestei lumi, dar ele erau plăcute în faţa lui Dumnezeu, pentru că au rămas aşa cum le-a creat El, fără să-şi schimonosească trupul cu tot felul de vopseluri, împletituri de păr, cercei şi îmbrăcăminte necuviincioasă.

„Să nu trăim după moda acestei lumi, iubind gătelile de orice fel, şi, mai mult, să nu le aducem în adunarea Domnului. Pentru că acestea aduc sminteală şi dezbinare în adunare, ci să aducem cu noi rugăciunea şi sfaturile bune“ (Al. Dumas – «Nero şi Acteea»).

În privinţa aceasta, aş îndemna pe surorile noastre şi pe toate femeile să citim din «Hristoitia», de Sf. Nicodim Aghioritul, capitolul „Despre purtarea fecioarelor“, apoi „Scumpele noastre surori“, de Traian Dorz, în care se găseşte un izvor nesecat de învăţătură.

Să ne verificăm bine şi să vedem dacă urmaşii noştri pot călca pe urmele noastre, dacă fetele noastre pot lua un model de la noi, mamele, în îmbrăcăminte şi în tot comportamentul nostru. Să ne judecăm acum cu seriozitate ca să nu fim judecate în Ziua cea mare a Judecăţii.

Mariana TURCU – Luminiş, Neamţ

Lasă un răspuns