Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home SURORI DE CRUCE ŞI RĂSPLATĂ

SURORI DE CRUCE ŞI RĂSPLATĂ

SURORI DE CRUCE ŞI RĂSPLATĂ

Surori de cruce şi răsplată, însoţitoare-n plâns şi-n har,
părtaşe-aceleeaşi credinţe, jertfind aceluiaşi altar
– cinstire-n veci îndreptăţită şi semn al sfintei preţuiri,
recunoştinţa noastră vouă v-aduce-a ei adânci simţiri…

Voi aţi purtat cu noi alături povara luptei lui Hristos,
dar voi aţi dus, deşi mai slabe, ca mulţi, solia mai frumos;
voi n-aţi trădat, rupând Lucrarea, cu duh potrivnic
şi-ngâmfat,
voi n-aţi vândut pe fraţi ca Iuda, pe ban străin
şi vinovat,
nici n-aţi adus prilej de certuri, de dezbinări şi poticniri,
ci-aţi plâns cu suflet plin de jale
în ceasul grelelor loviri…

Voi n-aţi schimbat învăţătura, smintind credinţa nimănui,
ci L-aţi urmat mereu pe Domnul statornice-ascultării Lui,
voi n-aţi luat o altă cale, călcând întâiul legământ,
decât puţine, când ori râvna,
ori vina altora
v-a-nfrânt…

Aţi stat în rugăciuni şi-n jertfe
cu duhul strâns şi-ndurerat,
răbdând statornice-n credinţă, când mulţi „viteji”
s-au lepădat.
…Iar pentru toată jertfa voastră şi pentru tot ce-aţi pătimit,
voi nu v-aţi lăudat la nimeni
şi nici răsplată n-aţi voit…

O, scumpe suflete chemate de-Acelaşi Duh,
spre-Acelaşi Ţel,
Hristos să binecuvânteze iubirea ce-o suiţi spre El;
El, Care v-a chemat alături de noi pe Calea Sfintei Vieţi,
să crească şi-n noi o credinţă cu-a voastră
de acelaşi preţ,
cu-acelaşi duh şi rod statornic,
cu-acelaşi mers şi chip frumos,
să ne-ncunune-odată crucea
cu-aceleaşi răsplătiri
Hristos.

din FERICIŢII NOŞTRI ÎNAINTAŞI şi pildele lor
Scurte biografii ale unora dintre înaintaşii noştri din Oastea Domnului,
care au trăit şi au murit biruitori

Culese şi prelucrate de TRAIAN DORZ
Editura «Oastea Domnului» Sibiu, 2009

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *