Meditaţii

„CĂUTAŢI MAI ÎNTÂI ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU”

Evanghelia de duminică este plină de minunate învăţături sufleteşti. Zice mai întâi evanghelia că fiecare om are în el o lumină şi, când.

Citește în continuare
Oastea Domnului

„LUMINĂTORUL TRUPULUI ESTE OCHIUL”

Lumina ochilor şi lumina sufletului Cât de scumpi ne sunt ochii şi ve­derea! Pentru toţi banii şi toate bogăţiile lumii, nu ne-am da.

Citește în continuare
Oastea Domnului

„NU PUTEŢI SLUJI LA DOI DOMNI: ŞI LUI DUMNEZEU, ŞI LUI MAMONA”

Zis-a Domnul: „Nimeni nu poate sluji la doi domni, că sau pe unul va urî şi pe altul va iubi, sau de unul.

Citește în continuare
Oastea Domnului

FEMEILE

Un mare poet şi gânditor al nea­mului nostru (Eminescu) a zis despre femeie că este „înger şi diavol”. În vorbele lui a pus.

Citește în continuare
Meditaţii

CEVA DESPRE „APA CEA VIE”

În anul 1929 am început, prin foaia «Lumina Satelor», învăţăturile despre Duhul Sfânt. Am împărţit învăţăturile în patru părţi principale. În anul 1929.

Citește în continuare
Meditaţii

CU IISUS SPRE GOLGOTA AU MERS ŞI FEMEILE

Chipul de mai sus ne arată pe Mân­tuitorul Hristos ducându-Şi crucea în sus spre Golgota. Apostolii Îl părăsiseră de frica iudeilor, dar iată,.

Citește în continuare
Oastea Domnului

ULTIMA SCĂPARE: CRUCEA ÎNCERCĂRILOR

Un preot istoriseşte în amintirile sale pastorale: O doamnă distinsă şi bogată veni odată la mine. – Părinte, îmi zise ea, eu sunt.

Citește în continuare
Meditaţii

EVANGHELIA DE DUMINICĂ: SLĂBĂNOGUL DIN CAPERNAUM

(Mc 2, 1-12) Evanghelia ne spune ci Iisus i-a zis mai întâi slăbănogului: „Iartă-ţi-se ţie păcatele tale” şi numai după aceea: „Scoală-te şi.

Citește în continuare
Meditaţii

EV. DUMINICII I DIN POSTUL MARE (a Ortodoxiei)

EVANGHELIA DE DUMINICĂ: SĂ MERGEM DUPĂ HRISTOS Evanghelia de duminică ne spune cum i-a ales Iisus pe învăţăceii Filip şi Natanael. I-a întâlnit.

Citește în continuare
Meditaţii

EVANGHELIA DE DUMINICĂ: A JUDECĂŢII DIN URMĂ

Ne spune această evanghelie cum va fi ziua Judecăţii. Mergeţi cu toţii la sfânta biserică şi ascultaţi cât de măreaţă şi cât de.

Citește în continuare