Oastea Domnului

,, Mă duc în lume…”

Într-o familie am văzut un copilaș, care, dacă-l supăra cineva din ai casei cu ceva, spunea necăjit, repetând de mai multe ori: ,,.

Citește în continuare
Oastea Domnului

MAMĂ!

Mamă! Nici una din năzuințele tale nu este atât de curată, de sfântă, de binecuvântată, ca aceea de a-ți crește copiii spre slava.

Citește în continuare
Meditaţii

OPTZECI ȘI ȘASE DE ANI

Părintele Iosif Trifa s-a născut la 3 martie 1888 în comuna Certege, ca cel de-al patrulea – din cei şase – fiu al.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Un ultim îndemn: Alegeți astăzi cui vreţi să slujiți!

(losua 24, 14-15) Iată: ..pun înaintea voastră calea vieții şi calea morții: ALEGEȚI. (leremia 21, 8)   Sunt numai doi: Domnul Iisus şi.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Sfințirea trupului nostru

(1 Tes. 5, 23) Ah, aceasta se pare un lucru nespus mai greu pentrucă trupul de moarte (Romani 7,24) pe care îl purtăm.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Sfințirea duhului

Minunatele sfătuiri ale cuvântului sfânt, dela I Tesal. cap 5, se încheie cu adânca rugăciune dela vers. 23 în care se cere Dumnezeului.

Citește în continuare
Oastea Domnului

IISUSE

O, Iisuse Mântuitorul și Dumnezeul nostru, Tu Bucuria și Nădejdea noastră, Tu pricina dragostei fierbinți din inimile noastre — fii binecuvântat… La sfârșitul.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Feriți-vă de rău

Nu numai Biblia, cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, ne arată ceiace este rău și nu numai ea ne învață să alegem ceiace este.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Nu disprețuiți proorociile

(1 Tes. 5, 20) Biblia este acum în lume, cuvântul cel sfânt și însemnat al lui Dumnezeu. Orice om din lume, dacă dorește.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Nu stingeți Duhul

(1 Tesal. 5, 19) Duhul unei dragoste fierbinți din Dumnezeu, este tot ceiace dă putere și farmec lucrului și luptei noastre. Toți cei.

Citește în continuare