Oastea Domnului

POTOPUL – ICOANA JUDECĂŢII DE APOI

„În anul şase sute din viaţa lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptea a lunii, în ziua aceea s-au desfăcut.

Citește în continuare
Meditaţii

Corabia plutea cu mântuire peste apele morţii.

După ce Noe a intrat în corabie şi Dumnezeu a încuiat uşa în urma lui, el era într-o siguranţă deplină. Afară vuiau potopul.

Citește în continuare
Meditaţii

Tot cel ce nu se întăreşte cade înfrânt de ispite.

    CORABIA SE OPREŞTE PE MUNTELE ARARAT CEI DOI SOLI: PORUMBELUL ŞI CORBUL  Urgia potopului a ţinut cu totul 150 de zile,.

Citește în continuare
Meditaţii

LUMEA CHEFUIA ŞI RÂDEA DE LUCRUL LUI

Biblia ne spune că se făcuse în lume o stricăciune generală. „Se stricase tot pământul şi tot omul se abătuse de la calea.

Citește în continuare
Meditaţii

ÎNVĂŢAŢII DIN TIMPUL LUI NOE

N-AVEAU ÎNŢELEGERE PENTRU CHEMĂRILE SUFLETEŞTI ALE POTOPULUI Biblia nu ne spune mai amănunţit ce fel de lume era înainte de potop. Ne spune.

Citește în continuare
Meditaţii

BABILONUL RISIPEŞTE PE URMAŞII LUI NOE – GOLGOTA ÎI STRÂNGE DIN NOU ÎN „CORABIE“

Biblia nu ne spune mai amănunţit ce s-a petrecut mai departe, după ce Noe a blestemat pe fiul său Ham. Un lucru însă.

Citește în continuare
Meditaţii

NOE ŞI FAMILIA LUI

„Şi se stricase pământul înaintea lui Dumnezeu şi se umpluse de nedreptate. Şi S-a uitat Dumnezeu spre pământ şi a văzut că pământul.

Citește în continuare
Meditaţii

TAINA CEA MARE A NAŞTERII DIN NOU

NOE IESE DIN CORABIE   ÎNTR-O LUME NOUĂ ŞI O VIAŢĂ NOUĂ   „În anul şase sute unu, în ziua întâi a lunii,.

Citește în continuare
Meditaţii

NOE ÎNALŢĂ RUGĂCIUNI DE MULŢUMITĂ LUI DUMNEZEU

Cel dintâi lucru ce l-a făcut Noe după ce a ieşit din corabie a fost să dea mulţumire lui Dumnezeu. „Şi a zidit.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

CEI DOI SOLI: PORUMBELUL ŞI CORBUL

Urgia potopului a ţinut cu totul 150 de zile, timp în care „a pierit tot ce era viu pe faţa a tot pământul,.

Citește în continuare