Meditaţii

Mărturii despre iertare

„Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi cu păcatul acoperit” (Ps 31 / 32, 1). „Păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui” (I.

Citește în continuare
Meditaţii

Pacea cu Dumnezeu

Pentru câştigarea dreptului la mântuire nu este altă cale afară de cea a pocăinţei, a păcii cu Dumnezeu. „Urmăriţi pacea şi sfinţirea, fără.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Cetăţenia credinciosului

Cetăţenia credinciosului nu este aici, ci în ceruri. El trăieşte pe pământ ca străin şi călător, trecător, ştiind că are Sus, în ceruri,.

Citește în continuare
Meditaţii

Pocăinţa este o poruncă, nu numai îndemnare.

Domnul Iisus vrea să-i dezlege de patimi, vorbe necuviincioase, păcate ascunse, dar ei nu vor… Se prea exagerează, nu-i chiar aşa! – zic.

Citește în continuare
Meditaţii

HRISTOS ESTE CAPUL BISERICII

Hristos este Capul Bisericii, trupul Său este Biserica, Mântuitorul ei este Hristos-Domnul (cf. Ef 5, 23). Ducerea la îndeplinire a sfintei Sale misiuni.

Citește în continuare
Meditaţii

Cum luptăm şi ce câştigăm

Principalele influenţe sau factori principali care prin acţiuni fermecătoare zădărnicesc desfăşurarea bunei orânduiri în alegeri, sunt: Diavolul şi lumea prin înfluenţe din afara.

Citește în continuare
Meditaţii

DOMNUL IISUS OFERĂ ODIHNA SA CELOR FĂRĂ DE ODIHNĂ (Matei 11, 27-30)

În versetele 20-24, Domnul Iisus arătase despre res-ponsabilitatea omului în a cunoaşte Adevărul, mustrând cetăţile în care se făcuseră cele mai multe minuni.

Citește în continuare
Meditaţii

CE CÂŞTIGĂM DIN UNIREA CU DUMNEZEU ŞI CU FRAŢII

Părtăşia dragostei lui Dumnezeu creează în sufletele celor ce o au o lucrare şi o stare de unire, de sfinţenie, desăvârşire şi dăruire..

Citește în continuare
Meditaţii

O CHEMARE DIVINĂ (Matei 4, 19)

O chemare divină: „Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni!” Oastea Domnului este aflarea şi vestirea lui Iisus cel Răstignit..

Citește în continuare
Meditaţii

MINUNATE SUNT LUCRĂRILE TALE, DOAMNE!…

„Voi vesti, istorisind toate minunile Lui” (Psalm 9, 1). Mijloacele de vestire sau istorisire a minunilor lui Dumnezeu sunt multiple şi felurite. Trebuie.

Citește în continuare