Oastea Domnului

Frate al meu obosit…

Frate al meu obosit de munca, de sbuciumul, de durerile şi răutățile acestei lumi. Tu, care, părăsit de puteri, înşelat de prieteni, fără.

Citește în continuare
Oastea Domnului

ULTIMA SCĂPARE: CRUCEA ÎNCERCĂRILOR

Un preot istoriseşte în amintirile sale pastorale: O doamnă distinsă şi bogată veni odată la mine. – Părinte, îmi zise ea, eu sunt.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Un ultim îndemn: Alegeți astăzi cui vreţi să slujiți!

(losua 24, 14-15) Iată: ..pun înaintea voastră calea vieții şi calea morții: ALEGEȚI. (leremia 21, 8)   Sunt numai doi: Domnul Iisus şi.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Pe drumul cătră Egipt

Dreptul Iosif şi Sfânta Fecioară Maria cu pruncul Iisus au ajuns într-o pustie. Prin partea aceea totdeauna se ţineau tâlhari. Cei trei călători.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Sfințirea trupului nostru

(1 Tes. 5, 23) Ah, aceasta se pare un lucru nespus mai greu pentrucă trupul de moarte (Romani 7,24) pe care îl purtăm.

Citește în continuare
Meditaţii

Fratele meu! Scrie-ți cu frică și vrednicie numele de ostaș al Domnului

„Dar ce o mai fi și aia, să te înscrii în Oastea Domnului, se întreabă lumea… păi n-au trăit și moșii și strămoșii.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Sfințirea duhului

Minunatele sfătuiri ale cuvântului sfânt, dela I Tesal. cap 5, se încheie cu adânca rugăciune dela vers. 23 în care se cere Dumnezeului.

Citește în continuare
Meditaţii

În ce stare te găseşti la sfârşitul acestui an?

«Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre»… «Poporul acesta zice: n-a venit încă vremea, pentru zidirea din nou a Casei Domnului»… (Hagai.

Citește în continuare
Meditaţii

Sub ascuțişul săbiei

Când s-au plinit vremurile şi a venit pe pământ Pruncul lisus, era în zodia Vărsătorului de Sânge. Numele său era Irod. Furase stăpânirea.

Citește în continuare
Oastea Domnului

IISUSE

O, Iisuse Mântuitorul și Dumnezeul nostru, Tu Bucuria și Nădejdea noastră, Tu pricina dragostei fierbinți din inimile noastre — fii binecuvântat… La sfârșitul.

Citește în continuare