Oastea Domnului

Nevoința silirii de sine biruie totul…

Aşa încheia Sfântul Teofan Zăvorâtul cuvântul său la tâlcuirea Evangheliei la la Matei, care zice: „Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum Împărăţia Cerurilor se.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Fratele Traian Dorz se cere co-memorat

S-a orânduit către Acasă tocmai atunci când aveam mai multă nevoie de el… Venise spre noi parcă pentru a ne reînvăţa colindul veşniciei, statornicit din.

Citește în continuare
Oastea Domnului

DESPRE RÃBDARE

Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a spus că doar prin răbdare ne vom mântui, zicând: „Întru răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre” (Lc 21,.

Citește în continuare
Meditaţii

LIBERTATE ȘI RESPONSABILITATE

Libertatea este starea cea mai dorită de om, ea reprezintă graniţa dintre rai şi iad, graniţa care ne aproprie de Dumnezeu sau de.

Citește în continuare
Meditaţii

Aripile argintate și moștenirea Domnului

„Dacă veţi dormi în mijlocul moştenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiţei şi spatele vostru va străluci ca aurul.” (Psalm 67, v..

Citește în continuare
Meditaţii

Prigoana pentru Hristos

Orice prigonire, de orice fel, presupune jertfă. Cel aflat însă în suferinţa prigoanei pentru Domnul are un nesecat şi sfânt alin: acela de.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Darul deosebirii

Se cuvine să privim în urmă, cu mulţumire adâncă adusă Domnului pentru biruinţele de până acum şi cu recunoştinţă şi evlavie adevărată faţă.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Rugăciune, înţelepciune, acţiune

– Ingrediente ale biruinţei întru Hristos – Acestea sunt trei stări – fapte ale creştinului din care ne împărtăşim fiecare într-o anumită măsură..

Citește în continuare
Meditaţii

Partea celui nedreptăţit

Iar cel ce face nedreptate îşi va lua plata nedreptăţii, întrucât la Dumnezeu nu este părtinire (Col 3, 9). În vieţile Sfinţilor se.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Diplomaţia

„…să vă fie vouă ce este da, da şi ce este nu, nu, ca să nu cădeţi sub judecată” (Iacov 5, 12). Deci,.

Citește în continuare