Oastea Domnului

Creştinul luptător, care este un „bun ostaş al lui Hristos“

Luaţi toată armătura lui Dumnezeu – Efes. 6, 11 – „Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului“.

Citește în continuare
Oastea Domnului

„Iar tu te luptă şi suferă…“

– II Tim. 2, 3 – „În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea!“ – Ioan 16, 33 – Domnul.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Lucrarea dragostei

Eşti tu unul din cei care lucrează? Dacă da, lucrează cu râvnă şi dragoste în tot timpul. Lucrul făcut cu dragoste şi din.

Citește în continuare
Meditaţii

Ai găsit tu, prin toate faptele tale, pace pentru picioarele tale, linişte pentru sufletul tău?

Nu ştiu ce dovezi să vă înşir. Îngăduiţi-mi să mă leg de binele vostru însuşi. N-ar fi mai bine pentru voi să fiţi.

Citește în continuare
Meditaţii

„Fiţi copii…“ „Nu fiţi copii“

„Fraţilor, nu fiţi copii la minte; ci, la răutate, fiţi copii mici“ (I Cor 14, 20). Din Evanghelia după Matei 25, 1-14 vedem.

Citește în continuare
Meditaţii

Iubeşti tu pe Iisus?

Iubire! Aceasta o vrea Domnul Iisus de la tine şi de la mine. El locuieşte în noi prin credinţă, dar rămâne şi lucrează.

Citește în continuare
Meditaţii

„Duceţi-vă… şi propovăduiţi Evanghelia“

Nevoia de mântuire e grabnică. Cel ce a spus: „Astăzi!“ doreşte să îmbie mântuirea oricui aude vestea Evangheliei din gura unui ucenic al.

Citește în continuare
Meditaţii

„Iată, Eu stau la uşă şi bat“

Cine este Cel care spune aceste cuvinte? Cine este Cel care „stă şi bate“?… Vreun om sărman şi fără căpătâi? Vreun cerşetor tremurând.

Citește în continuare
Meditaţii

…Domnul i-a deschis inima – Faptele Apostolilor 16,14 –

Privesc la chipul de mai jos. Ce este? O uşă? Da! De la o casă oarecare? Nu, ci de la o inimă! Dar,.

Citește în continuare
Meditaţii

Diavolul este un domnitor care caută cetatea inimii noastre (Efes. 6, 12)…

Diavolul bate şi el la uşa inimii, cerând in­trare acolo. El stă la uşă ca un hoţ şi viclean şi bate cu fel.

Citește în continuare