Meditaţii

Numai să nu încetam a ne ruga niciodată!

Sunt multe piedici în calea rugăciunilor noastre până la Dumnezeu. De aceea, dacă rugăciunea nu este puternică, stăruitoare și mereu înalta, adeseori nu.

Citește în continuare
Meditaţii

29 noiembrie – Psalmul 137, v. 1: … Şedeam jos şi plângeam

Nu este niciodată o mai potrivită stare pentru noi când am păcătuit, călcând voia lui Dumnezeu, decât să şedem jos, în pocăinţă, în.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Cei ce seamănă cu lacrimi – Psalmul 126, v. 5

O, ce mare deosebire este între cei ce seamănă cu lacrimi, adică lucrează şi propovăduiesc Evanghelia prin încercări şi suferinţe, dar cu smerenie,.

Citește în continuare
Meditaţii

Adu-ţi aminte ce scurtă este viaţa!… (Ps. 89, 47)

Un împărat al Macedoniei, care a trăit cu mult înainte de Hristos, se spune că îşi tocmise un servitor care n-avea altă slujbă.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Fă-mi dreptate, Dumnezeule!

Psalmul 43, vers. 1 Când încape omul cel slab şi cinstit pe mâna unor oameni nedrepţi şi nemiloşi, plini de vicleşug şi de.

Citește în continuare
Oastea Domnului

24 Aprilie – În Miazănoapte este locul Marelui Împărat

Psalmul 48, v. 2 Acolo undeva la capătul Miazănoaptei (Isaia 14, 13), în Infinit, dincolo de până unde ne putem imagina, urmărind linia.

Citește în continuare
Anunţuri Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Noutăţi Editoriale: Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 2

Cineva spunea că „oamenii care au schimbat lumea sunt acei oameni pe care lumea nu i-a putut schimba”. Iar Mircea Vulcănescu remarca şi.

Citește în continuare
Anunţuri Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Noutăţi Editoriale: Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 1

Cineva spunea că „oamenii care au schimbat lumea sunt acei oameni pe care lumea nu i-a putut schimba”. Iar Mircea Vulcănescu remarca şi.

Citește în continuare

16 aprilie – Împărăteasa stă la dreapta Ta

Psalmul 45, vers 9 Unii tâlcuitori ai acestui verset din Psalmi spun că locul acesta cuprinde o profeţie despre starea slăvită pe care.

Citește în continuare
Traian Dorz

Eu am strigat: «Slăvit să fie Domnul!»

Psalmul 18, vers 3 De atunci de când fericitul psalmist a strigat slăvitul Nume al Domnului şi îndată a fost izbăvit de vrăjmaşii.

Citește în continuare