Meditaţii

Intimitatea unică cu Hristos

Hristos are cu fiecare ucenic al Lui o altfel de părtăşie şi de cunoaştere, deosebită de a altora. Precum are capul alte fire.

Citește în continuare
Meditaţii

Biblia este ca apa mărilor: adică este a tuturor.

„Iisus le-a zis: «Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei şi veţi găsi». Au aruncat-o deci şi n-o mai puteau trage de mulţimea.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Sunt uneori nopţi grele, adică vremuri de mari strâmtorări şi apăsări duhovniceşti.

„Simon Petru le-a zis: «Mă duc să prind peşte». «Mer­gem şi noi cu tine», i-au zis ei. Au ieşit şi au intrat într-o.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Domnul nu dă sfaturi înainte de a da pâine.

  «Copii, le-a zis Iisus, aveţi ceva de mâncare?» Ei I‑au răspuns: «Nu!».” Domnul Iisus era pe ţărm, iar ucenicii, jos, în apele.

Citește în continuare
Poezie Traian Dorz

ORICÂT ERAM DE SINGUR

Oricât eram de singur pe drumul străbătut, când Te-am avut cu mine, în ceruri m-am crezut. Prezenţa Ta, Iisus iubit, m-a luminat şi.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Nimeni n-are voie să facă o lucrare a lui din Lucrarea lui Dumnezeu.

„Ceilalţi ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu peşti, pentru că nu erau departe de ţărm decât ca la două sute de.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Aruncaţi mreaja!…

„Iisus le-a zis: «Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei şi veţi găsi». Au aruncat-o deci şi n-o mai puteau trage de mulţimea.

Citește în continuare
Meditaţii Traian Dorz

Petru s-a întristat

A treia oară, i-a zis Iisus: «Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?» Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: «Mă iubeşti?» Şi.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Nu fiţi deplin siguri de mântuire până ce nu veţi coborî pe Ţărm

„Când s-au pogorât pe ţărm, au văzut acolo jăratec de cărbuni, peşte pus deasupra şi pâine.” Slava celor credincioşi nu vine decât după.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Nu este lucrător al Domnului acela care n-a adus în Lucrarea Domnului chiar nici un suflet.

„Iisus le-a zis: «Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum».” În orice comunitate de credincioşi sunt trei feluri de suflete: suflete mari,.

Citește în continuare