Oastea Domnului

„Eu sunt Pâinea vieţii”

Omul e făcut din două părţi: din lut, care este corpul, şi din suflarea lui Dumnezeu, care este sufletul. Şi o parte, şi.

Citește în continuare
Oastea Domnului

„Eu sunt Păstorul cel bun“…

Citiţi Psalmul 22 şi capitolul 10 din Evanghelia de la Ioan şi veţi afla acolo o minunată icoană a mântuirii noastre sufleteşti şi.

Citește în continuare
Oastea Domnului

„Rămâneţi în Mine şi Eu în voi… căci fără Mine nu puteţi face nimic“

„Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul… Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă.

Citește în continuare
Oastea Domnului

„Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă; nu precum dă lumea vă dau Eu“

Ceea ce lipseşte omenirii şi oamenilor de azi e pacea şi bucuria cea adevărată. Vuieşte lumea, vuiesc ţările şi popoarele de frământări, de.

Citește în continuare
Oastea Domnului

„Iată, stau la uşă şi bat…“

„Iată, stau la uşă şi bat, de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina.

Citește în continuare
Oastea Domnului

„Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi Eu vă voi odihni pe voi“…

„Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Eşti păcătos? Domnul te iartă! Vino la El!

„Şi au adus la Iisus fariseii şi cărturarii pe o femeie prinsă în adulter. Şi, aşezând-o în mijloc, au zis Lui: «Învăţătorule, femeia.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Trei Marii au îngenuncheat la picioarele Domnului şi toate trei şi-au auzit vorbe de mustrare

În paginile de dinainte, am arătat trei evanghelii cu trei Marii îngenuncheate la picioarele Domnului. Şi, lucru ciudat: toate trei şi-au auzit cuvinte.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Llamados a descansar en Cristo / bilingv română – spaniolă

Chemați să ne odihnim în Hristos O, de ce dar mare s-a învrednicit Ioan să stea la pieptul Domnului! O, cum nu ştiu.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Pan y agua para el alma / bilingv română – spaniolă

Apă și hrană pentru sufletele noastre  Într-un ziar citesc o ştire ciudată. O barcă de pescari, apucată de valuri, a fost târâtă în.

Citește în continuare