Sfinţi Părinţi

Ştiţi voi cine-i Maica Domnului?

Știţi voi cine-i Maica Domnului? Ea este Împărăteasa Heruvimilor, Împărăteasa a toată făptura, cămara întrupării lui Dumnezeu-Cuvântul! Uşa Luminii, că lumina cea neapropiată.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Orice necaz care vine peste noi este o chemare

Apostolii au ascultat de Hristos, Proorocii au ascultat, Cerul ascultă, Pământul ascultă, Vânturile ascultă, Marea ascultă, Ploaia ascultă, Roua ascultă, Grindina ascultă, Stelele.

Citește în continuare