Meditaţii

Fericirea ta va fi nespus de strălucită, chiar începând de azi

8. Slujeşte-L numai pe Domnul şi robeşte-te numai Lui pe totdeauna, căci nu numai că vei fi cel mai slobod şi cel mai.

Citește în continuare
Meditaţii

Oricine suferă pe pământul acesta are nevoie de mângâierea noastră. Şi are dreptul la ea!

14. Oricine ajunge în vreo nenorocire are nevoie de ajutorul nostru. Iar noi avem datoria de conştiinţă să i-l dăm! Nimeni dintre noi.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Zideşte-ţi mântuirea ta pe toată temelia Lui şi fericirea ta pe toată împlinirea sa

1. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi nimicit, ci numai, cel mult, întors pe o altă faţă. Dar şi aceasta va apare tot.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Deschideţi oamenilor porţile neprihănirii!

Aceasta este rugămintea pe care o face orice copil părinţilor şi îndrumătorilor săi, tuturor sfătuitorilor şi învăţătorilor lui. Şi orice suflet omenesc neştiutor.

Citește în continuare
Meditaţii

Deschiderea ochilor este cea mai mare minune şi fericire

1. Nu ne lăsa, Doamne, să ne îngrijim pentru tinerii noştri, mai întâi, de nimic altceva decât de îndrumarea lor în cunoaşterea Ta.

Citește în continuare
Meditaţii

Tineretul și îndrumarea lui

1 – Nu ne lãsa Doamne sã ne îngrijim pentru tinerii noștri mai întâi de nimic altceva decât de îndrumarea lor în cunoașterea Ta..

Citește în continuare
Oastea Domnului

LA PICIOARELE DOMNULUI

1. O, ce mare bucurie Îi face Domnului o smerită ascultare şi o sinceră întoarcere! Şi cât de neuitată şi de folositoare pentru.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Cea dintâi şi cea mai mare poruncă

16. Străduieşte-te să poţi primi orice soli – fie buni, fie răi – care vin în casa ta, cu aceeaşi seninătate şi încredere.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Cântările și lacrimile

Mulţi oameni cântă toată viaţa lor numai pentru pricini lumeşti, pentru pricini deşarte sau chiar şi urâte… Dar puţini sunt oamenii care cântă.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

CREDINȚA ȘI STATORNICIA

1. Numai credinţa poate fi o temelie statornică pentru toate celelalte virtuţi care dau frumuseţe şi valoare cuiva şi numai cu credinţa pot.

Citește în continuare