Meditaţii

POSTUL

“Să vă îndeletniciți cu postul și rugăciunea.” (1 Corinteni 7/5) “Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii…” (Matei 6/16).

Citește în continuare