Meditaţii

Dumnezeu face şi azi minuni

Pe Core şi soţii lui, din Biblie, i-a înghiţit pământul. O aşa minune s-a întâmplat şi în cutremurul din Bulgaria, din anul 1928.

Citește în continuare
Meditaţii

„Şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ“… (Matei 24, 7)

Pe lângă alte multe răutăţi şi urgii pe care le-au avut, anii de după război au fost plini şi de cutremure de pământ..

Citește în continuare
Oastea Domnului

Eşti păcătos? Domnul te iartă! Vino la El!

„Şi au adus la Iisus fariseii şi cărturarii pe o femeie prinsă în adulter. Şi, aşezând-o în mijloc, au zis Lui: «Învăţătorule, femeia.

Citește în continuare
Meditaţii

Semne şi arătări cereşti

De la război încoace, vremile noastre sunt pline cu fel de fel de semne şi arătări cereşti. Voi spune însă că aceste semne.

Citește în continuare
Meditaţii

Dumnezeu vorbeşte cu noi… Domnul se judecă cu noi

Domnul Dumnezeu S-a descoperit nouă ca un Tată Ceresc nespus de bun, milostiv şi iertător. Aşa ne-a spus şi Fiul Său cel Sfânt,.

Citește în continuare
Meditaţii

Cele şapte trâmbiţe…

„Şi când s-a deschis pecetea a şaptea, s-a făcut tăcere în cer ca la o jumătate de ceas. Şi am văzut pe cei.

Citește în continuare
Meditaţii

Cele şapte cupe…

„Şi am auzit glas mare zicând celor şapte îngeri: «Mergeţi şi vărsaţi pe pământ cele şapte cupe ale mâniei lui Dumnezeu». Şi s-a.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Alta a fost necredinţa lui Toma şi alta e necredinţa oamenilor de azi

Deci, fiind seară în ziua aceea, într-una din sâmbete, şi uşile fiind încuiate, unde erau ucenicii adunaţi de frica iudeilor, venit-a Iisus şi.

Citește în continuare
Meditaţii

Cei patru cai…

„Şi am văzut – scrie Evanghelistul Ioan – când a deschis Mielul (Iisus) una din cele şapte peceţi… şi mi-a zis vino şi.

Citește în continuare
Meditaţii

Apocalipsa, cartea vremurilor de apoi

Biblia este o carte minunată în care se vede amănunţit cum curge şi cum se scurge viaţa omeniri şi viaţa omului. Biblia cuprinde.

Citește în continuare