Oastea Domnului

Rugãciunea alcãtuitã de Hristos

De această dată ne oprim la un aspect legat de rugăciune şi vrem să-l adâncim pe cât ne va lumina Bunul Dumnezeu. Unii.

Citește în continuare
Meditaţii

Sfântul Grigorie Palama și frumusețea veacului viitor

Pe calea tradiţiei isihaste ni se mai păstrează un adevăr mare şi anume acela că nu poţi ajunge la sfinţenie mai înainte de.

Citește în continuare
Meditaţii

Dobândirea Duhului Sfânt

Lucrarea Duhului este absolut liberă şi nu poate fi îngrădită nici de aşezământul Bisericii şi de Tainele ei. De aceea putem vedea fulgere.

Citește în continuare
Meditaţii

Înãlțarea lui Hristos și a noastrã

Este cunoscut faptul că, după patruzeci de zile de la învierea Lui, Domnul nostru Iisus Hristos S-a înălţat la cer. Sfântul Apostol Pavel.

Citește în continuare
Meditaţii

Unitatea ascunsã în smerita ascultare

Am avut în mână o carte cu un titlu provocator: „Trăiri ale dumnezeiescului har”, o veritabilă prezentare a vieţii şi învăţăturii lui Gheron.

Citește în continuare
Catehism

LUCRURI SI CUVINTE

Orice cuvânt care este lipsit de mărturia faptelor se pierde în văzduh… Altceva este rostirea cuvintelor şi altceva priveliştea şi experienţa lucrurilor” (Sfântul.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Destul Iosif, fiul meu, trăiește încă!

Când fraţii lui Iosif au fost acuzaţi că sunt nişte spioni şi iscoditori ai locurilor slabe ale ţării Egiptului, ei s-au apărat, zicând:.

Citește în continuare
Meditaţii

SCARA RAIULUI DE LA SIHAR – DE LA VĂDIREA PĂCATELOR LA CUNOAȘTEREA LUI MESIA

O mare minune s-a petrecut în Samaria. Duminica a 5-a după Învierea Domnului ne pune înainte textul acestei Evanghelii cu întâlnirea şi dialogul.

Citește în continuare
Meditaţii

BISERICA ESTE SCĂLDĂTOAREA NOASTRĂ, VITEZDA ÎN CARE NE MÂNTUIM

Duminica a patra după Sfintele Paşti ne aduce înainte o minune, o vindecare pe care Domnul nostru Iisus Hristos a săvârşit-o la scăldătoarea oilor.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Solidaritatea generațiilor

Citind ultima carte a lui Moise, Deuteronomul, observăm un lucru interesant. Moise se adresează noii generaţii de evrei care au ajuns aproape de.

Citește în continuare