Oastea Domnului

Profetul vremilor noastre – CHEMAREA

Curcubeul Curcubeul, semnul legământului, acest mănunchi de minunate culori, ne apare sub razele soarelui uneori cu o culoare mai puternic strălucind, iar altădată.

Citește în continuare
Meditaţii

Profetul vremilor noastre – CA ÎN GALILEA

Început de testament Sfântul Evanghelist Marcu, în capitolul 1, versetul 15 al Evangheliei sale, scrie: „S-a împlinit vremea şi Împărăţia lui Dumnezeu este.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Dar ce noapte a fost aceasta? Numele de „Slăbănogul Oastei“ sau a cui este Oastea Domnului

Mă întorc de la un examen duhovnicesc, de la cel mai greu examen duhovnicesc pe care l-am avut în viaţa mea cea duhovnicească..

Citește în continuare
Oastea Domnului

CÂTEVA MĂRTURII… (VII)

Secerişul Oştirii Domnului   „Orbii văd şi şchiopii umblă, leproşii se curăţă şi surzii aud, morţii se scoală şi săracilor bine se vesteşte“.

Citește în continuare
Oastea Domnului

CÂTEVA MĂRTURII… (VI)

Judecaţi Oastea Domnului, dar n-o osândiţi!   Să cercetăm Scripturile, să mergem înapoi la Hristos, să vedem predica Sfinţilor Apostoli, predica Sfinţilor Părinţi.

Citește în continuare
Oastea Domnului

CÂTEVA MĂRTURII… (V)

Vrăjmaşi din negură   În anumite ramuri, nu vedem vrăjmaşii unde sunt, dar îi vedem şi hărţuim pe cei care nu sunt. În.

Citește în continuare
Oastea Domnului

CÂTEVA MĂRTURII… (IV)

…Vrednici de toată dragostea noastră   Este prea adevărat că, în zilele noastre, pe lângă unele aspecte de împietrire şi de crescândă apostazie,.

Citește în continuare
Oastea Domnului

CÂTEVA MĂRTURII… (III)

Vom suferi mai mult de-acum   În alergarea spre ţintă, spre Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre (I Cor. 9, 24; Filip. 3, 14),.

Citește în continuare
Oastea Domnului

CÂTEVA MĂRTURII… (II)

Ce datorez eu Oastei Domnului   Acum, când am fost învredniciţi de Dumnezeu să prăznuim zece ani de la întemeierea tovărăşiei noastre ortodoxe,.

Citește în continuare
Oastea Domnului

CÂTEVA MĂRTURII…

…LA ZECE ANI DE OASTE Redăm mărturiile unora dintre clericii şi laicii cu aleasă pregătire culturală şi religioasă din vremea când Oastea Domnului.

Citește în continuare