Poezie

Ucenicie

Cu obraji de ceară, Tot privind în sus, Am intrat, spre seară, Calfă la Iisus. Izbăvit de vină, N-ai dori să fii Suflete,.

Citește în continuare
Poezie

Final

Destul am plâns în miez pustiu de noapte de vraja amintirii nesătul; blând crainic al tristeților răscoapte, m-au amăgit fantomele destul… În mine.

Citește în continuare
Poezie

Sub osândă

Neclintită-i veşnicia. Domnul Şi-a aprins mânia. Între om şi Cel ce-i slava, Stă păcatul, stă otrava. Uite, cerul zăvorât e! Cine poate spune.

Citește în continuare
Meditaţii

Toată poezia fratelui Traian Dorz e ca o rugă­ciune rostită cu timiditatea penitentului umil

Scrie în cartea Apocalipsei: „Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul! Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile.

Citește în continuare
Meditaţii

Să ne apropiem de ieslea mântuirii!

Păcatul a ridicat şi continuă să ridice bariere între noi şi Dumnezeu, după cum ne avertizează prorocul Isaia: „Nelegiuirile voastre pun un zid.

Citește în continuare
Poezie

Cântec

„Căci harul lui Dumnezeu… ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti…” (Tit 2, 11-12). La şcoala-n care ne-am înscris, La.

Citește în continuare
Meditaţii

Moţiunea – testament şi îndreptar pentru Oastea Domnului

Cel care vă vorbeşte astăzi pe această cale este fratele vostru Sergiu Grossu. Îmi pare tare rău că nu pot lua parte alături.

Citește în continuare
Poezie

Îndemn

„Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi…“ (Matei 11, 28). Deschisă-i şcoala lui Iisus Şi pentru noi şi pentru tine… De ce-ai.

Citește în continuare
Poezie

Altar şi jertfă

Se ridică aburi pe pământul Scos din vremi, când porunci Cuvântul. Căprioare sprintene se-avântă Prin desişuri sure. Codrul cântă. Universul are astăzi, parcă,.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Cu pleoapele deschide

Deşi Evanghelia acordă o importanţă deosebită vederii, se înţelege de la sine că nu intră în discuţie privirea fizică, după cum nu despre.

Citește în continuare