Sfinţi Părinţi

Sf. Grigorie Teologul – Nu aparţine tuturor să filosofeze despre Dumnezeu.

30 M †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur Nu aparţine tuturor să filosofeze despre Dumnezeu..

Citește în continuare