Meditaţii Sfinţi Părinţi

Sfântul Simeon Noul Teolog – Învăţătura şi pilda sfîntului apostol Pavel.

Cel ce nu poate să iubească e vădit că nu poate nici să creadă. Ascultă pe sfîntul Pavel spunînd acestea : «Şi acum.

Citește în continuare
Meditaţii Sfinţi Părinţi

Sf. Simeon Noul Teolog: "Mintea încălzită de dorul lui Dumnezeu, nu mai acordă atenţie gândurilor străine de El.”

„Faţă de Dumnezeu trebuie să-ţi păzeşti conştiinţa curată, ca toate câte le ştii că nu slujesc Lui, să nu le faci; faţă de.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii Sfinţi Părinţi

Sfântul Simeon Noul Teolog – Puţină învăţătură despre fire, privind creaţia lumii şi zidirea lui Adam.

Dumnezeu nu a dat la început primilor oameni zidiţi numai raiul, cum socotesc unii, nici nu l-a făcut numai pe om nestricăcios, ci.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii Sfinţi Părinţi

Sfântul Simeon Noul Teolog – Îndemn la pocăinţă

Și cum voinţa sufletului unită cu voinţa Duhului face pe om în chipul lui Dumnezeu. Plâng şi mă doare inima când îmi străluceşte.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii Sfinţi Părinţi

Sfântul Simeon Noul Teolog – Ascultă numai sfaturile părintelui tău şi spune-i lui, ca lui Dumnezeu, gândurile tale

Lasă toată lumea şi pe cei din lume, ia cu tine numai plânsul fericit! Plânge numai cele făcute rău de tine, fiindcă acestea.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii Sfinţi Părinţi

Sfântul Simeon Noul Teolog – Numai „drepţii vor locui în fata Ta”

Tu eşti Veşmântul şi Cununa şi Cel ce împarte cununi, Tu eşti Bucuria şi Odihna, Tu, Desfătarea şi Slava. Tu eşti Veselia şi.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii Sfinţi Părinţi

Sfântul Simeon Noul Teolog – Doamne, dă-ne nouă să Te cunoaştem pe Tine

Nimeni dintre cei ce cred în Tine, Stăpâne, sau din cei botezaţi în numele Tău, nu va suporta această mare şi înfricoşătoare povară.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii Sfinţi Părinţi

Sfântul Simeon Noul Teolog – Arată-mi-Te, Doamne, ca să cunosc că m-ai iubit

Fiindcă nu va dobândi slava de la noi Cel ce are slavă, precum nici nu va primi strălucire sau se va împărtăşi de.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii Sfinţi Părinţi

Sfântul Simeon Noul Teolog – Prezenţa Duhului

 Dar răspunde-mi la întrebarea : Ce este Sfîntul Duh ? Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, după mărturisirea cea de obşte. Tu deci,.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii Sfinţi Părinţi

Sfântul Simeon Noul Teolog – Prezența Duhului.

Apoi zic că Pavel porunceşte : «Duhul să nu-l stingeţi» (1 Tes. V, 19). Dar zicînd aceasta şi necunoscînd înţelesul celor spuse, îşi.

Citește în continuare