Oastea Domnului

Școala lui Moise, alesul Domnului

a petrecut patruzeci de ani la curtea lui Faraon, patruzeci de ani păstor la oi şi patruzeci de ani conducător de popor Am.

Citește în continuare
Oastea Domnului

A intra în Oaste înseamnă a ieşi din lume

Trei ani de zile, cât a petrecut pe pământ, Domnul Iisus a scos mereu suflete din lume. Şi pe urmă a suferit răstignire.

Citește în continuare
Meditaţii

Cântarea celor răscumpăraţi — cântările Oastei

După ce israelitenii trecură ca pe uscat prin apele mării şi „văzură pe egipteni morţi”, atunci au cântat Moise şi copiii lui Israel.

Citește în continuare
Meditaţii

Cel mai dârz apărător al lui Iisus cel Răstignit

Citind cu atenţie epistolele Apostolului Pavel, prin toate vezi trecând o aprigă pornire contra Legii, contra tăierii împrejur şi contra altor rânduieli intrate.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

„Pacea“ şi „liniştea“ de lângă „cuptoarele lui Faraon“.

„Doamne, de când m‑am dus la Faraon să-i vorbesc, el face mai rău poporului, şi n‑ai izbăvit pe poporul Tău“ (Ieşirea 5, 23)..

Citește în continuare
Oastea Domnului

Frământările scăpării din robie

Vine un trimis al lui Dumnezeu: se naşte Moise; Satan în luptă cu planurile lui Dumnezeu; Moise, icoana Mântuitorului Frământările scăpării israelitenilor din.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Poruncile şi legămintele pot rodi numai prin Jertfa Crucii

Fiule! Ostaşule! Cititorule! Nu uita că poruncile şi legămintele pot rodi numai prin Jertfa Crucii de pe Golgota! Creştinismul nu stă atât din.

Citește în continuare
Oastea Domnului

A intra în Oaste înseamnă a ieşi din lume

Trei ani de zile, cât a petrecut pe pământ, Domnul Iisus a scos mereu suflete din lume. Şi pe urmă a suferit răstignire.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Poruncile şi legămintele pot rodi numai prin Jertfa Crucii

„ Dacă veţi asculta glasul Meu şi veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei”, le-a zis Domnul (Ieşirea 19, 6). Întrebarea este:.

Citește în continuare
Mărturii Meditaţii

Mielul a dus poporul spre Canaan

După cum deja se organizează an de an și anul acesta se va ține în Aula Casei Oastei din Sibiu, Adunarea de Tineret,.

Citește în continuare