Meditaţii

Toată lucrarea mântuirii lumii, a omenirii şi a noastră în parte, este făcută de toată Sfânta Treime.

din vorbirea fratelui Traian Dorz la nunta de la Beiuş – 12 iunie 1982 Credinţa noastră creştină se întemeiază pe aceste trei mari.

Citește în continuare
Meditaţii

Fără unitatea frăţească, Domnul refuză rugăciunea oricui.

din cuvântul fratelui Traian Dorz trimis pentru nunta de la Milcov – 26 octombrie 1980 Rugăciunea este cea mai mare putere în lupta.

Citește în continuare
Meditaţii

TREI MARI ADEVĂRURI

din ultima vorbire a fratelui Traian Dorz de la mormântul Părintelui Iosif Trifa – 12 februarie 1989 În Numele Tatălui şi al Fiului.

Citește în continuare
Meditaţii

PĂRTĂŞIA FRĂŢEASCĂ

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Cel dintâi lucru pe care sunt obligat să vi-l spun este o.

Citește în continuare
Meditaţii

STRIGĂTELE DOMNULUI

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Chiar dacă n-aş fi spus nici două cuvinte, cu cea mai adâncă.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Vă rugăm, fraţilor: ca să fiţi o inimă şi un gând, trăiţi în legătură cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt.

Dumnezeu a rânduit ca la nunta aceasta să venim din mai multe judeţe, din mai multe locuri, ca să sărbătorim şi noi alături.

Citește în continuare
Meditaţii

Cea din urmă făgăduinţă, lăsată sfinţilor Săi apostoli la înălţarea Lui la cer

Binecuvântat să fie Domnul, Care, în miezul Sfintei Liturghii, a lăsat taina aceasta minunată, pentru ca totdeauna să ne aducă nouă aminte de.

Citește în continuare
Meditaţii

Tu ai fost acela care ai făcut să moară iubirea.

Am dori să-i sfătuim pe cei dragi ai noştri să facă ceea ce n-au făcut mulţi în căminele lor şi pentru care şi-au.

Citește în continuare
Meditaţii

„NOI NU DĂM PRILEJ DE POTICNIRE”

Vorbirea fratelui Costică Feder (Sălaşu de Sus) la adunarea de la Reşiţa – 1974 Plini de o recunoştinţă sfântă, Îl slăvim pe Dumnezeu..

Citește în continuare
Meditaţii

MILOSTENIA DINĂUNTRU

Vorbirea fratelui Opriş Ioan la adunarea de la Reşiţa – 1974 Scumpi fraţi şi surori iubite! Dacă mila şi dragostea lui Dumnezeu ne-a.

Citește în continuare