Meditaţii

CREDINŢA CARE FOLOSEŞTE

Sfântul Evanghelist Matei, la cap. 17, 14-23, ne înfăţişează un tablou interesant în felul lui, când un tată mijloceşte pentru fiul lunatic, spunând.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Îndemnuri apostolice şi patristice

„Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi de nimic,.

Citește în continuare
Meditaţii

MINUNATE SUNT LUCRĂRILE TALE, DOAMNE!…

„Voi vesti, istorisind toate minunile Lui” (Psalm 9, 1). Mijloacele de vestire sau istorisire a minunilor lui Dumnezeu sunt multiple şi felurite. Trebuie.

Citește în continuare
Meditaţii

GÂNDURI PENTRU SFÂNTA NOAPTE DE CRĂCIUN

Pentru noi, creştinii, sfânta noapte de Crăciun este cea mai izvorâtoare de bucurii, pentru că, în această noapte sfântă, prorociile se împlinesc, Dumnezeu.

Citește în continuare
Oastea Domnului

TAINA ÎMPREUNĂ

La Cruce, ca Fiu ales, ce poartă grija Mamei Sale, o încredinţează ucenicului iubit, Ioan, care, din clipa aceea, a luat-o la el.

Citește în continuare
Meditaţii

DUMNEZEU ESTE CU NOI, EMANUEL…

De-a lungul Istoriei, peste veacuri, mulţi au venit şi s-au declarat a fi trimişi de Dumnezeu. Veneau în numele lui Dumnezeu, înşelând mulţimi.

Citește în continuare
Oastea Domnului

MESAJUL PROOROCIILOR DESPRE MESIA – IISUS

Unul din semnele luminate arătate nouă despre naşterea cu trup omenesc a Domnului Iisus ni-l dă proorocul, când zice: „Iată, Fecioara va avea.

Citește în continuare
Oastea Domnului

Cum trebuie să ţinem Sărbătorile?

„În primul rând, dând răgaz trupului şi minţii să se odihnească şi să se reculeagă din vălmăşagul treburilor şi al grijilor lumeşti. Al.

Citește în continuare
Meditaţii

Cum stăm faţă în faţă cu neprevăzutul? Care ne este starea sufletească?

„Acei optsprezece inşi peste care s-a surpat turnul în Siloam şi i-a omorât, gândiţi, oare, că au fost ei mai greşiţi decât toţi.

Citește în continuare
Catehism

În ce constă sfinţenia

Sfinţenia constă într-o astfel de întărire a omului în bine, prin virtuţi, încât să nu mai săvârşească nici o faptă rea şi nici.

Citește în continuare