Taina Botezului în viziunea Părinţilor duhovniceşti şi filocalici

Arhid. Prof. Dr. Constantin VOICU

Tainele Bisericii urmăresc unirea celui care le primeşte cu Hristos şi încorporarea acestuia în Biserică, deschizându-i astfel posibilitatea accederii la Împărăţia cea veşnică. Începutul acestui drum de unire cu Hristos este reprezentat de Botez, prin intermediul căruia omul dobândeşte libertatea faţă de păcat, devenind imitator al lui Hristos prin har. Duhul Sfânt se pogoară în sufletul celui botezat, se şterge păcatul strămoşesc, iar harul divin lucrează din interior. Botezul reprezintă astfel începutul unei acţiuni de curăţire a omului, care culminează în desăvârşirea sa. Părinţii ascetici şi filocalici au acordat o importanţă deosebită procesului desăvârşirii creştine, fapt evidenţiat de către Omiliile macariene, dar şi de scrierile Sfântului Diadoh al Foticeii şi ale Sfântului Marcu Ascetul.  Citeşte în continuare »

Lasă un răspuns