Mărturii Meditaţii Sfinţi Părinţi

TAINA SFINTEI TREIMI

Unul este Dumnezeu, pentru că Una este Dumnezeirea: Unitate fără de început, simplă, mai presus de fiinţă, fără părţi şi neîmpărţită. Una şi aceeaşi este unitate şi Treime; aceeaşi întreagă unitate şi aceeaşi întreagă Treime; aceeaşi întreagă unitate după fiinţă, şi aceeaşi întreagă Treime după ipostaze. Căci Dumnezeirea e Tată, Fiu şi Duh Sfânt, şi Dumnezeirea este în Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Aceeaşi e întreagă în întreg Tatăl; şi Tatăl e întreg în aceeaşi întreagă. Şi aceeaşi e întreagă în întreg Fiul; şi Fiul e întreg în aceeaşi întreagă. Şi aceeaşi e întreagă în întreg Duhul Sfânt; şi Duhul Sfânt e întreg în aceeaşi întreagă. Întreagă e Tată şi în Tatăl întreg; şi întreg Tatăl e în ea întreagă şi întreg Tatăl e ea întreagă. Şi aceeaşi întreagă e întreg Fiul; şi aceeaşi întreagă în întreg Fiul; şi întreg Fiul este ea întreagă şi în ea întreagă. Şi aceeaşi întreagă este întreg Duhul Sfânt şi în întreg Duhul; şi întreg Duhul Sfânt este ea întreagă, şi întreg Duhul Sfânt este în aceeaşi întreagă. Căci nu este Dumnezeirea numai în parte în Tatăl, sau Tatăl numai în parte Dumnezeu; nici nu este Dumnezeirea numai în parte în Fiul, sau Fiul numai în parte Dumnezeu; nici nu este Dumnezeirea numai în parte în Duhul Sfânt, sau Duhul Sfânt numai în parte Dumnezeu. Căci nu Se împarte Dumnezeirea, nici nu este Dumnezeu nedesăvârşit Tatăl sau Fiul sau Duhul Sfânt. Ci întreagă este aceeaşi, desăvârşită, în chip desăvârşit, în Tatăl cel desăvârşit; şi întreagă, aceeaşi, desăvârşită, în chip desăvârşit, în Fiul cel desăvârşit; şi întreagă, aceeaşi, desăvârşită, în chip desăvârşit, în Duhul cel desăvârşit. Căci Tatăl este întreg în întreg Fiul şi în întreg Duhul Sfânt în chip desăvârşit; şi întreg este Fiul în întreg Tatăl şi în întreg Duhul Sfânt, în chip desăvârşit; şi întreg este Duhul Sfânt în întreg Tatăl şi în întreg Fiul, în chip desăvârşit. De aceea, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt un Dumnezeu. Căci una şi aceeaşi este fiinţa, puterea şi lucrarea Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt, nefiind şi neînţelegându-se nici unul fără celălalt.

Sf. MAXIM MĂRTURISITORUL, Filocalia, vol. II, Ed. Harisma, 1993, pag.179-180

Lasă un răspuns