Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home ŢARINA BEŢIEI

ŢARINA BEŢIEI

ŢARINA BEŢIEI

Dacă veţi privi faptele pe care ziarele ţi le aduc spre ştiinţă în fiecare zi, nici vorbă că în multe din ele găseşti amestecată şi beţia. Dacă este vorba de faptele păcă­toase, atunci, la foarte multe din ele, găseşti că au avut ca obârşie mai cu seamă beţia. Ucideri, bătăi, tărăboaie, neînţelegeri, le vezi stâr­nite mai cu seamă de beţie. Şi cu toate acestea, o vezi atât de îngă­duită! Se iau măsuri împotriva altor fapte, nu se iau însă împotriva beţiei.

De ce oare beţia o fi atât de ocrotită?

Azi se fac în ţară fel de fel de urmăriri împotriva tinerilor din «Garda de Fier», împotriva comuniştilor, îm­potriva părtaşilor profesorului Forţu şi a altora. Li se impută că fac ori dau naştere la tulburări.

O fi. Dar tulburări, dacă fac, fac numai ei? Ce? Beţivii sunt un neam mai ales? Adică ei nu fac tulbu­rări? Dar ce sunt omorurile, bătăile, chiotele şi scandalurile?

Acestea sunt mult mai dese şi mai răspândite. Căci pe când cuvân­tările oamenilor lui Forţu, umbletele celor cu «Garda de Fier» sunt ici şi colo, beţia împânzeşte toată ţara, de la răsărit şi până la apus.

Citeşti veşti din Basarabia, din Maramureş, din Banat, din Dobrogea, din Moldova, de la Dunăre, de la munte; sunt în toate locurile la fel. Coasa beţiei retează nemilostiv, pretutindeni. E mult mai grozavă decât comuniştii de peste Nistru.

Şi totuşi, nimeni împotriva ei! Ba, de-a-ndoaselea… toate organele stăpânirii [sunt] gata a-i deschide uşile!

De atâtea ori auzi de cârciumi care stau deschise peste ceasul în­voit în ziua duminicii! În Bucu­reşti, când cu uciderile din strada Ferentari, din luna trecută, de care au răsunat ziarele zile de-a rândul, s-a scris (în ziarul «Cuvântul») că tulburările se ţineau lanţ în cârciuma unde s-au săvârşit acele ucideri. Din această pricină, ea a fost închisă de mai multe ori. Cu toate acestea, în­chiderea nu ţinea mai mult de două zile. Îndată se puneau în mişcare unel­tele diavolului, învârteala politică, se deschideau toate balamalele şi cârciuma iar îşi începea treburile ei, nestingherită… Aşa s-a ajuns până la noaptea în care nişte bieţi oa­meni de la tramvaie şi-au găsit moartea din pricină că n-au ascultat de nevestele lor, care veneau din oraş, de a merge acasă să se culce. S-au abătut pe la cârciumă şi acolo i-a ajuns cuţitul ucigaşilor.

Şi după ce nelegiuirea s-a săvâr­şit, după ce oameni care până atunci erau muncitori cinstiţi între semenii lor zăceau la pământ, după ce paznicii stăpânirii au venit şi au prins pe ucigaşi şi i-au pus în lan­ţuri, abia atunci mahalagii au început a se mişca şi a blestema cârciuma; abia atunci s-au înver­şunat şi au căutat să pună mâna pe cârciumar şi să-l ucidă!

Atunci!… Mişcare atât de târ­zie!… Aştepţi moarte de om, pentru ca să te tulburi pe ticăloşia ra­chiului!

De ce nu v-aţi mişcat înainte? De ce nu aţi pus cârciumii bot­niţă? De ce nu aţi înfrânat pe cârciumarul netrebnic? Fără să căutaţi a-l ucide, voi, care eraţi atâţia, nu puteaţi alunga dintre voi pe un ticălos?

Da de ce să-i învinuim numai pe ei? Se înţelege, ei erau vinovaţi, pentru că simţeau pe spinarea lor pustiirea cârciumii şi înghiţeau. Când s-au mişcat, nenorocirea se săvâr­şise. Dar nu erau vinovaţi numai ei, ci şi cei cu paza rânduielii de departe, care văd răul, dar trec peste el.

E, aici e vina cea mare. Căci mare e şi ţarina beţiei şi nu este ceată mai numeroasă de ticăloşi în ţara românească decât cea a beţi­vilor. Ei sunt marea risipă şi tulburare a ţării. Ei sunt o ameninţare de fiecare zi.

De ce atunci să te tulburi de alţii şi de ei nu?

Iată o mare vină pe care o găsim noi stăpânirii.

Ba uneori este şi de râs. Ea urmăreşte mărunţişurile, dar nu ur­măreşte ticăloşia cea mare.

Cititorii poate au văzut ce ameninţare i s-a făcut d-lui Nichifor Crainic, care duce cu piept bărbă­tesc vrednicul său ziar «Calendarul»… A fost chemat şi i s-a spus că i se închide ziarul dacă mai dă drumul la articole în care sunt date pe faţă păcate ale gospodăriilor noastre de stat. I se strigă: „Nu te mai lăsăm să tipăreşti, pentru că ai scris nea­devăruri în ce priveşte învinuirile despre isprava cu Skoda”.

Ehei! D’apoi dacă stăpânirea o urmări câte neadevăruri răsar prin ziare, ar însemna să-şi piardă capul între atâtea minciuni care se scriu. Şi totuşi ele se scriu, nu se tulbură nimeni, stăpânirea nu-şi face grijă din acestea; dar sare ca arsă numai pentru unele articole. Odată se mişcă împotriva lor, că ar cuprinde nea­devăruri…

O, cu ce-şi pierde vremea stă­pânirea! O, pentru ce nimicuri umblă oamenii stării de asediu!

Şi, în vremea aceasta, beţia-i slo­bodă!

Nu este aceasta o adevărată răsturnare a rânduielii? Prin ce merită beţia această ocrotire? Oare în ţară ar fi linişte dacă toţi s-ar îmbăta?

Nu se cuvine să se tulbure ni­meni din aceasta?

De fapt, vedem că nu se tulbură şi beţia rămâne marea alintată din ţara aceasta, cu care nimeni nu-şi bate capul. Ci noi, băgând de seamă toate acestea, am ţinut să le însem­năm aici şi să ne arătăm toată scârba noastră.

Să ne simţim mulţumiţi însă că ostaşii Domnului au simţit primej­dia de mai nainte şi s-au pus pe lucru în privinţa aceasta. Pe de o parte, au desfiinţat beţia pentru ei, pe de alta, şi-au găsit alte tovărăşii decât ale cârciumii. Ei se simt feri­ciţi acum cu această nouă viaţă şi iată că ei lucrează împotriva tulburărilor aduse de beţie mai mult decât oamenii stăpânirii. Ei sunt adevăratele stăvilare împotriva ra­chiului şi prin ei ţara este mai apă­rată decât prin aceia care datori sunt a se mişca ei împotriva beţiei, dar nu se mişcă.

Să fim noi la treabă, când alţii nu sunt.

Arhim. Scriban

«Oastea Domnului» nr. 32 / 6 aug. 1933, p. 2

Arhimandritul Iuliu Scriban şi Oastea Domnului /   Sibiu : Oastea Domnului, 2016

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *