Meditaţii

Te laud, Tată, Doamne

Rugăciunea de laudă – Matei 11, 25

A-L lăuda din tot sufletul pe Dumnezeu pentru toate lucrările Sale este o datorie veşnică pentru toate făpturile Lui. Nu numai pentru că toate aceste lucrări sunt nespus de minunate, de frumoase, de bune şi de înţelepte, dar şi pentru că întreaga fericire pe care o aduc ele a pus-o pentru noi Dumnezeu în chiar împlinirea cu bucurie a acestei datorii. Cu câtă bucurie şi putere împlineşte voia dumnezeiască orice dorinţă a făpturii Sale, când această făptură este cu totul în gândul şi în Duhul Tatălui Ceresc! Domnul Iisus a venit vestind înţelepciunea şi sfinţenia. Orice făptură care, prin străduinţele sale a luptat să ajungă spre sfinţenie a fost plăcută înaintea lui Dumnezeu, iar El i-a dăruit, ca răspuns la rugăciunea şi străduinţa sa, înţelepciunea şi priceperea în orice lucru şi cuvânt bun. Iată, apostolii Domnului, ca nişte prunci nevinovaţi, ascultau şi credeau orice cuvânt al Domnului, făceau cu dragă inimă tot ce pricepeau şi înţelegeau din cuvinte Sale. Şi se luptau cu toată stăruinţa să ajungă la curăţia şi sfinţenia cerute de Hristos.

Pe când celor din cetăţile Horazin, Betsaida şi Capernaum nici nu le păsa de cerinţele acestui Om simplu, înconjurat de nişte oameni simpli. Pentru acei cetăţeni pretenţioşi, Hristos şi ai Lui, care n-aveau nici un titlu academic sau măcar o diplomă a vreunei şcoli mai înalte, erau o adunare de oameni cel mult semidocţi. Nişte exaltaţi. Nişte fanatici. Nişte inculţi de la care n-ai niciodată ce să asculţi interesant sau înalt. Şi, pentru că aşa au gândit, au rămas fără Hristos, fără mântuire şi fără înţelepciunea adevărată care vine de Sus şi care se capătă prin cu totul alte mijloace decât cea de la oameni. Dar ce înţelepţi au devenit cei simpli care L-au crezut şi urmat pe Iisus!

O, Mare Dumnezeu adevărat, înţelept şi drept în toate căile Tale, fii binecuvântat pentru felul sfânt şi înţelept în care ai găsit Tu cu cale să lucrezi faţă de toţi. Tu, celor care au posibilitatea, le-ai rânduit căi pe care să-şi însuşească adevărata înţelepciune prin eforturile lor. Dar celor care n-au avut pe pământ condiţiile de a-şi însuşi această înţelepciune în mod normal, Tu, fiindcă i-ai ales pentru o slujbă deosebită, le-ai şi dat pe o cale deosebită înţelepciunea deosebită pe care o cerea slujba lor deosebită. Te lăudăm, Doamne, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale. Amin.

Traian Dorz – Hristos Pâinea noastră zilnică.

1 Comment

  • paraschiva 3 mai 2011

    Slavit Sa fie Domnul !
    Da Doamne iti multumin ca asa ai crezut Tu de cuvinta sa-ti faci Lucrarea Ta .
    Domne Tu cunosti sufletul fiecaruia Tu Doamne nu te uiti la fata omului ci la suflet.
    . ITi MUlTUMIM DOAMNE .

Lasă un răspuns