Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home TEAMĂ ŞI POCĂINŢĂ

TEAMĂ ŞI POCĂINŢĂ

TEAMĂ ŞI POCĂINŢĂ

1. Dacă nu te întorci la Dumnezeu şi nu părăseşti păcatul, ce vei face în clipa descoperirii şi a judecăţii lui Hristos?
Ce vei face în clipa întâlnirii cu Dumnezeu, şi cu ruşinea păcatelor făcute,
şi cu dispreţuirea Cuvântului Său,
ori cu batjocorirea Duhului Sfânt,
şi cu călcarea în picioare a Sfântului Său Sânge,
şi cu legământul tău?
Ce vei face, ce vei face atunci cu toate câte sunt asupra conştiinţei tale, împovărând-o (Evr 10, 29)?
Ce vei face cu ele?

2. Nu există nici un cetăţean mai de preţ pentru o ţară decât acela cu adevărat credincios!
Nici un alt fiu al unei patrii pământeşti nu-i poate fi atât de folositor şi de necesar acesteia ca acela care este mai întâi un fiu credincios al Patriei şi al Împărăţiei lui Dumnezeu.
3. Un credincios adevărat, nu numai prin cinstea prin care umblă şi munceşte
sau prin curăţia şi hărnicia vieţii şi faptelor sale
este un model frumos şi un îndemn în mijlocul altora.
Dar el luptă neîncetat şi prin rugăciunile lui înain¬tea lui Dumnezeu pentru bunăstarea ţării sale,
pentru conducătorii ei,
pentru vremi de pace şi belşug în ea
şi pentru izbăvirea de năvălirea altor neamuri.

4. Noi suntem convinşi că nici un alt mijloc nu există pentru ca ţara noastră să ajungă la un înalt nivel luminos şi fericit decât prin Hristos;
noi vom continua să lucrăm totdeauna şi să ne rugăm neîncetat pentru mântuirea întregului nostru popor;
noi vrem să luptăm, cu orice sacrificii, până la ca-păt, ca şi ţara noastră să ajungă la fericita stare a ascul-tării de Hristos. Lucrând pentru ea, lucrăm pentru copiii şi urmaşii noştri.
Şi numai prin Hristos putem cu toţii a ne bucura de cel mai fericit trai.

5. În mijlocul ţării noastre a ridicat-o Dumnezeu
şi din mijlocul poporului nostru s-a născut Oastea Domnului, cu mijloacele specifice naturii şi credinţei poporului nostru, atât de dulci şi de apropiate,
şi în dreapta învăţătură a Bisericii strămoşilor noştri,
– pentru ca toţi să o simţim cu totul pentru noi.
6. Această mişcare duhovnicească, adânc patriotică prin năzuinţele ei sociale
şi adânc evanghelică prin solia sa,
credem că este singura cale pentru cea mai puter-nică trezire şi formare a conştiinţei sfinte, şi demne, şi fericite în poporul nostru.
Prin ea se poate face saltul fericit spre o trăire la cel mai înalt nivel moral a individului şi a societăţii noastre.
Întreg sufletul poporului nostru a simţit şi simte aceasta.

7. Nu numai noi, dar toţi fraţii noştri care doresc cu adevărat ridicarea patriei noastre până la starea supe-rioară, demnă şi fericită nu trebuie să încetăm nici¬odată a ne ruga lui Dumnezeu
şi a lucra, şi a lupta cu toată puterea noastră pentru acest scop,
adânc încredinţaţi că în felul acesta noi ne îm¬plinim nu numai o sfântă şi mare datorie faţă de Dum¬nezeu,
dar şi datoria cea mare – tot aşa de mare şi sfântă – pe care o avem faţă de aproapele nostru,
faţă de ţara şi poporul nostru în care trăim (Mt 22, 36-40).

8. Va veni vremea când adevărul acesta va deveni strălucit pentru toţi.
Va veni vremea când fiii luminaţi ai poporului nos-tru vor dovedi ce înalt rod patriotic a avut şi are Lucrarea Oastei Domnului pentru ţara noastră.
Atunci toţi vor vedea limpede cât de necesară a fost ea,
dar şi cât de mare pagubă şi rău s-a pricinuit însăşi ţării şi poporului nostru prin împiedicarea şi prigonirea ei atâta vreme.

9. Abia atunci se va vedea cu adevărat cât de neînţeleşi au fost luptătorii care, prin ea, erau atât de devotaţi cauzei poporului nostru
şi cât de departe s-ar fi ajuns spre viitorul fericit, dacă ar fi fost ajutaţi să facă lucrul lor neîmpiedicaţi.
Atunci se va vedea, cu uimire şi cu durere, cât de departe au văzut aceştia înainte,
– dar cât de prigoniţi pe nedrept au fost ei.

10. Atunci Dumnezeu va face dreptate memoriei lor, iar jertfele lor, unite cu cele ale celor mai curaţi fii ai poporului şi ai lui Dumnezeu,
vor lumina mintea şi drumul urmaşilor, însufleţindu-i pentru Tatăl Sfânt, Căruia ei şi-au închinat şi viaţa, şi moartea lor,
– adică pentru grăbirea venirii timpului fericit când în toată ţara noastră
şi în toate ţările lumii
să locuiască numai slava.
Adică numai Hristos.

va urma

Cununile slăvite / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2006

Author: Editor

Comentarii

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *